Uitleg over aanpak huisartsentekorten

 
Uitleg over aanpak huisartsentekorten
Vorige week berichtte de LHV over het plan van aanpak dat VWS en LHV hebben gemaakt voor de bestaande en dreigende tekorten aan huisartsen. De afgelopen week is hierover de nodige reuring geweest, met fanatieke discussies over wat wel en niet een goede aanpak is én met misverstanden over welke plannen de LHV daadwerkelijk voor ogen heeft. Daarom hierbij een nadere uitleg.

Het Plan van Aanpak van VWS en LHV is een vervolgstap op het Nivel-Prismant-rapport over deze problematiek, dat afgelopen december is verschenen. Het onderzoek van Nivel en Prismant heeft belangrijke inzichten opgeleverd in de omvang van en verwachtingen voor huisartsentekorten op landelijk en regionaal gebied. Die cijfers hebben de LHV geholpen om het gevoel van urgentie – dat bij ons al langere tijd leefde – breder te onderbouwen richting die partijen die invloed hebben op deze problematiek, waaronder het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en huisartsenopleidingen.

Het rapport bevatte daarnaast suggesties voor oplossingsrichtingen, gebaseerd op informatie die Nivel en Prismant hebben verzameld tijdens hun onderzoek. In het maken van het Plan van Aanpak zijn we als LHV en VWS gestart met deze suggesties, om te kijken welke daarvan wij zinnig, bruikbaar en wenselijk achten en dus wilden overnemen en welke acties wij aanvullend willen ondernemen.

Discussie over plannen LHV en VWS

Over dat onderscheid tussen de voorstellen uit het Nivel-Prismant-rapport en de daadwerkelijke plannen van LHV en VWS is onduidelijkheid ontstaan. We begrijpen uit de vele reacties van leden dat er bij sommigen het beeld is ontstaan dat het plan zou zijn om te willen ingrijpen in de vrije markt waarin waarneemtarieven tot stand komen en om aios of huisartsen te dwingen zich in een bepaalde regio te gaan vestigen. Daar kunnen we duidelijk over zijn: dat is absoluut niet het geval.

Ella Kalsbeek, voorzitter LHV: “Wij zoeken naar oplossingen die aan de kern van het probleem raken, wij willen oplossingen die voor alle huisartsen en voor de hele huisartsenzorg bevorderlijk zijn. De oplossingen waar wij voor kiezen, dienen het huisartsenvak aantrekkelijker te maken. Zodat huisartsen met plezier en voldoende tijd voor de patiënt het vak kunnen uitoefenen en zodat jonge mensen daar ook met overtuiging voor blijven kiezen. Daarom zetten we onder andere in op het opleiden van meer huisartsen, op het verlagen van de werkdruk en op het verlagen van de drempels tot het praktijkhouderschap voor huisartsen die een eigen praktijk ambiëren.”

Druk in de ANW

Praktijkhouders, hidha’s, hid’s, waarnemend huisartsen, aios, allen dragen bij aan de huisartsenzorg en ieders inzet is onmisbaar. Overdag en in de ANW-uren. In discussies over de tekorten komt immers ook vaak het thema ANW naar boven. De druk overdag en buiten praktijkuren hangen nauw samen.

Met de grote belasting die de ANW-diensten zijn we in ons gezamenlijke project met VPH, NHG en InEen hard bezig. De oplossingen daarin zijn niet eenvoudig te vinden en realiseren. Uit de nieuwe kernwaarden blijkt ook weer: huisartsen hechten aan de 24/7-beschikbaarheid van huisartsenzorg. Maar het invullen van de diensten blijkt een groeiend probleem, met name in de nachten (de combinatie met de grote drukte op de praktijk overdag speelt met name daar parten). Daar zetten we als LHV samen met de huisartsenorganisaties en andere stakeholders dan nu ook extra op in, naast de algehele werkdruk waar we vanuit Meer tijd voor de Patiënt mee bezig zijn.

Kalsbeek: “De aanpak van de bestaande en dreigende huisartsentekorten staat dus niet op zichzelf, maar hangt nauw samen met de acties op bovenstaande terreinen. Wat misschien een oplossing lijkt op het ene vlak, moet niet vervolgens een probleem veroorzaken op een ander vlak. Alle projecten dragen bij aan het gezamenlijke doel, om het werken als huisarts aantrekkelijk te houden.”