Uitwerking kerntaken: over de kern en grenzen van het huisartsenwerk

 
Uitwerking kerntaken: over de kern en grenzen van het huisartsenwerk
Op 21 januari 2019 zijn in Woudschoten de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg vastgesteld. Hiermee hebben huisartsen aangegeven wat de kern is van de huisartsenzorg en waar zij voor staan. Maar wat betekent dit nu voor huisartsen in de praktijk? Tegen welke dilemma’s lopen zij aan in de dagelijkse praktijk en hoe kunnen de herijkte kernwaarden en -taken helpen deze dilemma’s aan te pakken? Dat staat in de uitgewerkte kerntaken die 30 september 2020 zijn gepubliceerd.

Kerntaken van de huisartsHet vervolgproject Kerntaken in de praktijk beschrijft concrete kaders voor de invulling van de kerntaken: medisch-generalistische zorg, spoedeisende huisartsenzorg, terminaal-palliatieve zorg, preventieve zorg en zorgcoördinatie. Deze uitgewerkte kerntaken zijn op 30 september 2020 gepubliceerd en te vinden op www.toekomsthuisartsenzorg.nl

Huisartsen willen, nu en in de toekomst, de beste zorg bieden aan hun patiënten. Met de steeds complexer wordende samenleving komt de huisarts voor nieuwe uitdagingen te staan. Om ook in de toekomst goede zorg te kunnen blijven leveren en voldoende tijd te houden voor de kern van het vak, moet het werk van de huisarts behapbaar blijven en moeten keuzes worden gemaakt. De Kerntaken in de praktijk zijn opgesteld om huisartsen daarin te ondersteunen.

Concrete kaders

In deze uitwerking is beschreven wat de beroepsgroep onder de kerntaken verstaat. Welke zorg mag van iedere huisarts worden verwacht, welke zorgtaken zijn optioneel en welke zorgtaken vallen er niet onder? Ook zijn de grenzen en randvoorwaarden beschreven.

De uitwerkingen van de kerntaken zijn samengevat in 5 korte animaties. Op www.toekomsthuisartsenzorg.nl leest u ook de volledige uitwerkingen van de 5 kerntaken medisch-generalistische zorg, spoedeisende huisartsenzorg, terminaal-palliatieve zorg, preventieve zorg en zorgcoördinatie.

Maatwerk

De uitwerkingen van de kerntaken geven helderheid over de invulling van die kerntaken. Dat helpt bij het maken van keuzes en kan ook behulpzaam zijn om in overleg met anderen uitvoeringsproblemen op te lossen. Deze keuzes zijn maatwerk, het is geen ‘one size fits all’. ‘Kerntaken in de praktijk’ biedt een handvat waarmee de huisarts en het team eigen afwegingen kunnen maken. Via het contactformulier op toekomsthuisartsenzorg.nl kunnen huisartsen en stakeholders reageren op de uitgewerkte kerntaken.

Meer informatie

De uitwerking van de kerntaken is het initiatief van de huisartsenorganisaties LHV, NHG, VPH en InEen.

Op de website Toekomsthuisartsenzorg.nl vindt u de vastgestelde kernwaarden en kerntaken, hoe deze tot stand zijn gekomen en de uitwerking van de 5 kerntaken in de praktijk.