Update: de Wet BIG wijzigt: wat zou dit voor uw praktijk kunnen betekenen?

 
Update: de Wet BIG wijzigt: wat zou dit voor uw praktijk kunnen betekenen?
Vorig jaar stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel wat onder andere het medisch tuchtrecht moderniseert. Per 1 april 2019 treden deze wijzigingen van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) in werking. De KNMG dringt bij het ministerie van VWS momenteel aan op een latere ingangsdatum. Desondanks zetten wij hieronder de belangrijke wijzigingen voor u op een rij.

Update 4 maart 2019:

De invulling van de verplichte vermelding van het BIG-nummer leidde de afgelopen periode tot grote ergernis. Overbodige administratieve lasten, gebrek aan vertrouwen en kostenverspilling zijn de meest gehoorde argumenten. De KNMG verzond mede namens de LHV een brandbrief aan het ministerie van VWS voor aanpassingen van de maatregelen en uitstel van de invoering. Het ministerie heeft toegezegd hierover in gesprek te willen gaan. De maatregelen treden niet in werking per 1 april. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Lees hier de bestuursblog van Ella Kalsbeek: 'Deze krokodil bijt'

Aanpassingen en latere ingangsdatum

De KNMG heeft pas vorige week informatie gekregen over de omvang van de verplichting voor artsen, die de wetswijziging met zich meebrengt. Zo is voorgesteld dat het BIG-nummer binnenkort ook op alle facturen, briefpapier en websites staat. Ook is de beoogde datum van invoering, 1 april 2019, volgens de KNMG veel te snel. De KNMG dringt  – mede namens federatiepartner LHV - daarom bij het ministerie van VWS aan op aanpassingen en latere ingangsdatum van deze regelgeving, zodat het veld zich goed kan voorbereiden op de invoering. 

BIG-nummer actief bekend maken

Zorgverleners worden verplicht actief hun BIG-nummer bekend te maken. Hierdoor wordt het voor patiënten makkelijker te controleren of een zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven.

Wat moet u doen? 
Vanaf 1 april moet iedereen uw BIG-nummer, of die van uw medewerkers, makkelijk en snel kunnen vinden. Dit betekent dat u het nummer op alle plekken waar u beroepsmatig uw naam en beroep bekend maakt. Dit betreft in ieder geval de onderstaande plekken:

  • Websites en andere digitale media;
  • Briefpapier en e-mailondertekening;
  • Facturen;
  • Op een bordje in de wachtkamer.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat toezicht houden op deze verplichting en kan een bestuurlijke boete opleggen. Voor de aanpassingen die –wellicht– meer tijd nodig hebben om door te voeren, zoals bij facturen en briefpapier, moet u een plan maken om op kortst mogelijke termijn na 1 april wel te voldoen aan die verplichting.

Andere wetswijzigingen

Andere wijzigingen in de Wet BIG per 1 april a.s. zijn onder andere het aanstellen van een tuchtklachtfunctionaris en het invoeren van een griffierecht van €50 bij het indienen van een tuchtklacht. Ook kan het tuchtcollege een beroepsverbod opleggen, wat betekent dat u niet alleen beperkt kunt worden in de uitoefening van het BIG-beroep maar ook in de uitoefening van andere beroepen waarbij u patiënten behandelt. Daarnaast kan een zogeheten ‘voorzittersbeslissing’ worden uitgesproken in zaken die niet-ontvankelijk, ongegrond of van onvoldoende gewicht zijn. Deze zaken kunnen dan eenvoudiger worden afgehandeld.

Van de meeste wijzigingen zult u pas iets merken wanneer u met het tuchtrecht in aanraking komt. Alleen om aan de verplichting uw BIG-nummer actief bekend te maken te voldoen, zult u maatregelen moeten treffen.