Update stand van zaken NTA-7516 en veilig e-mailen

 
Update stand van zaken NTA-7516 en veilig e-mailen
Zoals we een paar weken geleden meldden, hebben veel huisartsen die gebruik maken van veilige e-mail een verzoek gekregen van hun leverancier om een zelfverklaring te ondertekenen. Uit een overleg met het ministerie van VWS en het NEN blijkt dat er nog zaken moeten worden uitgezocht. Tot die tijd blijft ons advies om de zelfverklaring niet te ondertekenen.

21-12-2020: We wachten nog steeds op reactie van VWS en NEN over de geldigheid en noodzaak van de zelfverklaring. Tot die tijd blijft ons advies van kracht om de gevraagde zelfverklaring niet te ondertekenen.

De LHV heeft – samen met – InEen, NHG en tandartsenvereniging KNMT- vorige week een overleg gehad met het ministerie van VWS en het NEN over de onduidelijkheid over de implementatie van de NTA 7516, die over veilig e-mailen gaat en nu aanleiding is voor leveranciers om hun klanten om zelfverklaringen te vragen. In een nieuwsbericht van eind september hebben we dat verder uitgelegd.

In het overleg hebben we de volgende onderwerpen besproken:

  • of de NTA 7516 nu wel of (nog) niet verplicht is;
  • wat de status en de reden van de gevraagde zelfverklaring is, als onderdeel van de certificering;
  • hoe er betere informatie kan komen voor alle zorgverleners over hoe zij kunnen voldoen aan de NTA 7516.

De implementatie van de NTA 7516 is een gezamenlijke uitdaging voor alle betrokken partijen (VWS, NEN, zorgkoepels, leveranciers van mail-applicaties en de zorgverleners).

Wordt vervolgd

VWS en het NEN hebben nog de nodige zaken verder uit te zoeken. Het is daarbij de vraag of de zelfverklaring erin blijft of eruit gaat. Beide partijen hebben toegezegd hier binnen twee weken meer duidelijkheid over te geven. Wij zullen u hier dan weer over informeren. Tot die tijd blijft het advies om de gevraagde zelfverklaring niet te ondertekenen.