Update: VOG alleen verplicht voor huisarts die zorg biedt in Wlz-instelling

 
Update: VOG alleen verplicht voor huisarts die zorg biedt in Wlz-instelling
Er bestond onduidelijkheid over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in het kader van de Wlz. In tegenstelling tot wat we u eerder meldden, is een VOG volgens de laatste berichten van het ministerie van VWS alleen vereist wanneer u door een zorginstelling wordt ingehuurd voor het leveren van medische zorg aan de daar verblijvende patiënten.

VOG-verklaring: wanneer en hoe?

  • De VOG is verplicht als u als huisarts wordt ingezet om medische zorg in een Wlz-instelling te verlenen. (Een VOG is dus niet verplicht bij zorg aan een patiënt met een Wlz-indicatie die in een kleinschalige woonvorm, aanleunwoning of thuis woont. Die ontvangt namelijk geen medische zorg op basis van de Wlz.)
  • Uitgangspunt is dat er geen VOG is vereist zolang de huisarts ten laste van de Zorgverzekeringswet declareert.
  • Een VOG-verklaring kunt u aanvragen via Justis.nl.

Kwaliteitseisen

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is in 2016 van kracht gegaan. Dat betekent dat u aan 6 nieuwe wettelijke eisen voor kwaliteit moet voldoen. Over de invulling van de kwaliteitseisen wordt stukje bij beetje meer bekend. Zo bent u als huisarts verplicht om de antecedenten na te gaan van medewerkers die na 1 januari 2016 worden aangenomen. De vergewisplicht geldt voor het aannemen van een aios, doktersassistente en POH, omdat zij zorg verlenen in de huisartsenpraktijk.

Om aan deze plicht te voldoen, kunt u: referenties opvragen bij voormalige werkgevers; de eventuele BIG-registratie van de nieuwe medewerker natrekken; bij IGZ informeren of de nieuwe medewerker is opgenomen in het register van zorgverleners die wegens disfunctioneren zijn ontslagen. Het register is niet openbaar, via www.igz.nl/melden kunt u navragen of een beoogd nieuwe medewerker erin is opgenomen.

Het kabinet wilde oorspronkelijk ook alle zorgverleners verplichten om van nieuwe medewerkers een recent afgegeven VOG-verklaring te vragen. Dit blijft dus beperkt tot huisartsen die worden ingezet om Wlz-zorg te verlenen in een zorginstelling.

Klachten en geschillen

De nieuwe regels rondom klachten in de Wkkgz gelden vanaf 2017. De LHV komt binnenkort bij u terug met meer informatie over de uitwerking van het klachten- en geschillendeel.

Bekijk ook: