Is uw idee voor meer stageplaatsen 25.000 euro waard?

 
Is uw idee voor meer stageplaatsen 25.000 euro waard?
Heeft u een idee over hoe er meer ruimte voor de begeleiding van stagiairs in de huisartsenpraktijk kan komen? Of hoe u samen met het onderwijs de stage kan verbeteren? Dien uw plan in bij de SSFH en vraag om een stimuleringsbijdrage 25.000 euro.

U kunt bij de SSFH terecht voor een stimuleringsbijdrage voor het creëren van meer en goede stageplaatsen. Het gaat om plannen van (kleine) regionale samenwerkingsverbanden waarvan minimaal één partij een huisartsenorganisatie is. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een regionaal stagebureau, betere afstemming met het onderwijs en het opzetten van een verkorte deeltijdopleiding met baangarantie voor zij-instromers.

Medefinanciering

Als een plan aan de voorwaarden van deelname voldoet, ontvangt het samenwerkingsverband voor de helft van de uitvoeringskosten medefinanciering. Daarbij geldt een maximum van 25.000 euro. In totaal is in 2018 250.000 euro beschikbaar.

Combineren met SectorplanPlus

U kunt de stimuleringssubsidie combineren met een aanvraag voor middelen uit het SectorplanPlus. Dat is een meerjarige subsidie van het Ministerie van VWS voor werkgevers om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing.

Meer informatie over de stimuleringsregeling vindt u op de website van de SSFH.