Uw input gevraagd voor nieuwe Cao Hidha

 
Uw input gevraagd voor nieuwe Cao Hidha
De huidige Cao Hidha loopt af per 28 februari 2019. Dat betekent dat werkgevers (LHV) en werknemers (LAD) met elkaar om tafel gaan om te praten over de nieuwe Cao Hidha. In dit bericht staat hoe u uw wensen kenbaar kunt maken.

Als beroepsorganisatie vertegenwoordigt de LHV zowel de vrijgevestigde huisartsen als de huisartsen die in dienstverband werken (hidha's). Aan deze cao-tafel moeten natuurlijk de belangen van alle leden, zowel werkgevers als werknemers, goed worden behartigd. Voor de Cao Hidha vormt de LHV de werkgeversdelegatie en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) de werknemersdelegatie.

Werkgevers

Bent u een vrijgevestigde huisarts en lid van de LHV? Tot vrijdag 15 februari aanstaande kunt u via cao@lhv.nl  uw wensen kenbaar maken met betrekking tot de nieuwe Cao Hidha. Vermeld daarbij dat het gaat om de Cao Hidha.

Werknemers

LHV-Wadi komt op voor de belangen van de hidha's, de werknemers. LHV-Wadi neemt geen deel aan de cao-onderhandelingen, maar informeert de LAD wel over de wensen van de achterban. Bent u hidha en lid van de LHV? Uw wensen kunt u bij LHV-Wadi via wadi@lhv.nl kenbaar maken met betrekking tot de nieuwe Cao Hidha.