Vaccinatie meningokokken zorgt voor sterke stijging zorgvraag

 
Vaccinatie meningokokken zorgt voor sterke stijging zorgvraag
Het Rijksvaccinatieprogramma meningokokken zorgt voor veel extra vragen en vaccinatieverzoeken aan de huisarts. Dit leidt tot ongewenste neveneffecten zoals extra werkdruk bij de toch al overbelaste huisartsenpraktijken. In dit bericht leest u over deze situatie en regels rondom declareren.

De Rijksvaccinatiecampagne meningokokken is van start gegaan. De LHV heeft daarbij geen rol gehad, maar moet nu wel constateren dat er onvoldoende rekening is gehouden met de mogelijkheid dat er een vraag naar vaccinatie buiten het programma om ontstaat. De media-aandacht rond de vaccinatiecampagne en het ontstane te kort aan vaccins dat ook veelvuldig in de media is gekomen, heeft de wens om gevaccineerd te worden alleen aangewakkerd.

Laagdrempelige huisartsenzorg

Patiënten komen met hun ongerustheid en vragen bij u als hun huisarts. Het consult en het advies over wel of niet vaccineren valt onder de basiszorg en worden vergoed. Bij de huisarts is ook vaccinatie buiten het programma mogelijk, maar is niet gratis. De patiënt moet in dit geval de vaccinatie zelf betalen, afhankelijk van zijn zorgverzekeraar en zorgpakket.

Helemaal vervelend wordt het als het vaccin niet meer voorradig is en u als huisarts de patiënt niet verder kan helpen. U kunt soms verwijzen naar de GGD. Zij leggen wachtlijsten aan voor patiënten die graag opgeroepen willen worden wanneer het vaccin weer voorradig is.

Ongewenste declaratieverschillen met GGD’s

Huisartsen stellen veel vragen aan de LHV over deze situatie. Bijvoorbeeld over de ontstane ongelijkheid in de tariefstelling tussen GGD’en en huisartsen. GGD’en rekenen voor dezelfde vaccinatie tientallen euro’s meer dan huisartsen mogen volgens de NZa-regels.

Hierdoor is vaccineren bij de huisarts het goedkopere alternatief. Dat is gezien erkende werkdruk bij de huisartsenpraktijken een onwenselijke situatie. De LHV heeft dit aangekaart bij de NZa.

Samenvatting: NZa regels rond declareren voor meningokokkenvaccinatie:

  • Als de patiënt zich meldt bij de praktijk met een vaccin voor de vaccinatie, dan kan een vaccinatietarief in rekening worden gebracht bij de patiënt zelf. Dat tarief is door de NZa vastgesteld op € 4,79. Als de vaccinatie onderdeel is van reizigersvaccinatie, dan kan de prestatie Reizigersadvisering in rekening worden gebracht. Zie voor de voorwaarden de NZa-tariefbeschikking, of de LHV-Declareerwijzer (pagina 30).
  • Het contact met de huisartspraktijk waarin de hulpvraag en het advies worden besproken, valt onder de basisverzekering (zoals geregeld in de Zorgverzekeringswet) en onder het macrokader Huisartsenzorg.
  • Het vaccin en de vaccinatie vallen niet onder de basisverzekering. Deze moeten door de patiënt zelf worden betaald en vallen dus ook niet onder het macrokader Huisartsenzorg.
  • Dat de meningokokkenvaccinatie niet onder de basisverzekering valt, betekent niet dat de vaccinatietarieven door de huisarts zelf mogen worden bepaald. Hiervoor gelden de NZa-tarieven (de NZa stelt bijvoorbeeld ook de tarieven vast voor informatieverstrekking, keuringen en uitstrijkjes).
  • De meningokokkenvaccinatie is voor het declareren niet vergelijkbaar met de griepvaccinatie op eigen verzoek. De griepvaccinatie is in het verleden buiten de tarievenwetgeving geplaatst en is daarom een uitzondering.

Achtergronden

Over de vaccinatiecampagne heeft het NHG een NHG-alert verstuurd en een nieuwsbericht gepubliceerd. Hierin wordt ook verwezen naar informatie van het RIVM.