Vaccinatiebeleid: juiste zorg op de juiste plek

Gezamenlijk statement ActiZ Jeugd, AJN, GGD GHOR, LHV en NHG
 
Vaccinatiebeleid: juiste zorg op de juiste plek
Op 26 maart vindt de eerste bijeenkomst plaats van de op te richten vaccinatiealliantie. Een initiatief van staatssecretaris Blokhuis (VWS) waarvoor alle bij vaccinatie betrokken partijen zijn uitgenodigd. Het vormt een onderdeel van het actieplan van de staatssecretaris om de vaccinatiebereidheid en -graad te verhogen en zo het infectierisico steeds verder te verlagen. Een doelstelling die door de branche- en beroepsorganisaties van onder andere jeugd- en huisartsen wordt ondersteund.

In een gezamenlijk statement hebben ActiZ Jeugd, AJN, GGD GHOR, LHV en het NHG beschreven hoe de rol- en taakverdeling tussen het RIVM, de jeugdgezondheidszorg en huisartsen voor ouders en kinderen helder en zuiver blijft. Het NHG zal, gezien haar rol, deelnemen aan de vaccinatie alliantie.