VAR verdwijnt definitief

 
VAR verdwijnt definitief
De VAR wordt vanaf 1 mei 2016 definitief vervangen door het modelcontract voor freelancers en zzp'ers. Dat heeft de Eerste Kamer besloten. Tussen 1 mei 2016 en 1 mei 2017 geldt een overgangsperiode. Dat geeft u als praktijkhouder of waarnemer de tijd om uw werkwijze aan te passen aan de nieuwe wet.

Tijdens de overgangsperiode stelt de Belastingdienst zich in de handhaving terughoudend op. Waar nodig wordt eerst gewaarschuwd als de werkwijze nog niet in lijn is met de wet.

Modelovereenkomst voor huisartsen goedgekeurd

De LHV heeft twee modelcontracten ontwikkeld die beide door de Belastingdienst zijn goedgekeurd. Eén voor de duurwaarneming en één voor de incidentele waarneming voor een huisarts in de huisartsenpraktijk. Langdurige waarneming voor één praktijk blijft dus mogelijk, ook in de toekomst. De LHV-overeenkomsten zijn tot stand gekomen in goed overleg met de LHV Wadi, praktijkhouders en de Belastingdienst. Ze doen dus recht aan de specifieke situatie van de huisartsenpraktijk.

Wat betekent dit voor u

Zowel voor praktijkhouders als waarnemers geldt: gaat u een nieuwe overeenkomst aan die doorloopt na 1 mei 2016, gebruik dan (ook nu al) de LHV-modelovereenkomst. Heeft u overeenkomsten gesloten die doorlopen na 1 mei 2016, dan heeft u de duur van de transitieperiode om deze overeenkomsten om te zetten naar de goedgekeurde overeenkomsten.

Wilt u de exacte achtergrond weten van deze verandering en wat het voor u betekent? Lees dan de uitgebreide achtergrondinformatie (voor leden).

Contractgenerator

De LHV vindt het belangrijk dat waarnemers en praktijkhouders zo eenvoudig mogelijk afspraken met elkaar kunnen maken. Daarom hebben wij een contractgenerator ontwikkeld.

Aan de hand van een aantal eenvoudige vragen over onder meer de duur van de waarneming en het aantal uren, ontvangt u een kant-en-klare, door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst in uw mailbox. Deze hoeft vervolgens alleen nog maar ondertekend te worden. In de loop van februari stellen wij deze contractgenerator via de LHV-website aan onze leden ter beschikking.