Veel aandacht Tweede Kamer voor pilot huisartsen in Afferden

 
Veel aandacht Tweede Kamer voor pilot huisartsen in Afferden
In aanloop naar een vervolgdebat in de Tweede Kamer heeft minister Bruins schriftelijke Kamervragen over de pilot in Afferden beantwoord, waar vier deelnemende huisartsenpraktijken meer tijd krijgen voor hun patiënten en de nadruk in de zorg meer ligt op ‘positieve gezondheid’. De minister schrijft onder meer dat de pilot in Limburg niet gaat stoppen en dat in de loop van 2020 wordt gesproken over mogelijke uitbreiding van het aantal deelnemers.

Donderdag 6 februari wordt het Algemeen Overleg Medisch Zorglandschap in de Tweede Kamer voortgezet. Vorig jaar in de eerste termijn stelde GroenLinks dat de pilot in Afferden een van de meest bekende en succesvolle voorbeelden is van de juiste zorg op de juiste plek, maar dat de praktijk een stuk taaier en complexer blijkt te zijn.

Zo was in Medisch Contact te lezen hoe de huisartsen klem zitten tussen tegenstrijdige eisen. Vervolgens hebben Kamerleden van CDA, PVV en SP schriftelijke vragen gesteld over de pilot. Het komt niet vaak voor dat zoveel Kamerleden over één specifiek project vragen stellen. De LHV ziet dit als steun in de rug voor meer tijd per patiënt.

Afspraken nakomen

In zijn beantwoording verwijst minister Bruins naar de afspraken in het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg (HLA). Ook benadrukt hij dat relevante regionale partijen gezamenlijk afspraken moeten maken over oplossingen die voor alle partijen in de regio optimaal zijn. In het HLA staat een groot aantal afspraken over de prioriteiten in de huisartsenzorg, de noodzakelijke randvoorwaarden daarvoor en het bewaken van de gemaakte afspraken. Er zou onder andere meer geld ten goede moeten komen aan meer tijd voor de patiënt. De LHV levert echter een taai gevecht om die afspraken daadwerkelijk nageleefd te zien. Telkens weer vragen we aandacht voor het feit dat deze gelden veel te weinig beschikbaar komen.

Snellere uitrol nodig

Tijdens het debat vorig jaar noemden D66, VVD, PVV, SP en 50PLUS de positieve resultaten die zijn bereikt met de pilots Meer tijd voor de patiënt: een hogere patiënttevredenheid, meer werkplezier en een lagere werkdruk voor de huisarts, minder voorgeschreven medicatie en minder doorverwijzingen naar het ziekenhuis. Over een maand worden de resultaten van een onafhankelijke onderzoek door het Zorg Instituut Nederland verwacht naar de opbrengsten van minder verwijzen.

Reden te meer voor de LHV wederom te pleiten voor een uitbreiding van de pilots zoals gestart door zorgverzekeraars VGZ en ENO. De pilots verzamelen het bewijs voor het bieden van structurele oplossingen, benut het geld uit het HLA om de pilots te bekostigen waardoor snellere uitrol mogelijk wordt.

Meer informatie 

Webdossier meer tijd voor de patiënt 
Pilot in Afferden