Veel huisartsen bezoeken LHV-bekostigingsbijeenkomsten

 
Veel huisartsen bezoeken LHV-bekostigingsbijeenkomsten
Meer dan duizend huisartsen bezochten afgelopen weken een van de 16 LHV-regiobijeenkomsten in het land. Daarin lieten zij zich bijpraten over de veranderingen in 2018. Bovendien namen meer dan 200 huisartsen dit jaar deel aan het afsluitende webinar, dat de LHV voor het eerst organiseerde. In dit bericht een overzicht van de besproken onderwerpen.

Allerlei onderwerpen kwamen tijdens de bijeenkomsten aan bod. Wat zijn de nieuwe tarieven? Wat speelt er rondom onderwerpen als ouderenzorg en de ANW-zorg? Wat betekent de nieuwe leeftijdsdifferentiatie voor uw praktijk?

Tarieven en contracten

Ook dit jaar heeft de LHV speciaal voor u als lid de wijzigingen per verzekeraar in kaart gebracht. Het overzicht laat duidelijk zien wat de nieuwe tarieven worden en welke mogelijkheden het contract biedt. Heeft u vragen over het overzicht voor uw verzekeraar. Neem dan gerust contact op met uw LHV-regiokantoor.

Ook kunt u via een rekenmodel berekenen wat de nieuwe leeftijdsdifferentiatie betekent voor uw inkomsten uit inschrijftarieven.

NZa-kostenonderzoek

In 2017 voerde de NZa een kostenonderzoek uit. Bedoeld om de tarieven beter aan te laten sluiten bij het reële kosten- en inkomstenniveau van praktijken. Het vorige onderzoek dateerde uit 2012. Sinds die tijd is er veel veranderd. Huisartsen zijn meer en andere zorg gaan leveren en de kosten zijn sterk gestegen. Een van de uitkomsten is dat de normpraktijk in 2018 daalt van 2168 naar 2095 patiënten. Een positieve eerste stap om meer tijd te kunnen besteden aan de patiënt. Meer over het NZa-kostenonderzoek leest u in het dossier.

Zorg voor kwetsbare ouderen

Van leden horen wij dat zorgverzekeraars verschillende eisen stellen aan de verwijzing voor een eerstelijnsverblijf (ELV). Om die verschillen op te heffen, hebben wij samen met Actiz een nieuw verwijskader ELV opgesteld. Dit verwijskader laat zien wat men wel en niet van u mag verwachten. Indicatiebriefjes of verwijsbriefjes zijn bijvoorbeeld niet noodzakelijk. Lees meer over het verwijskader

Doelmatig voorschrijven

We werken al geruime tijd aan een snellere en meer rechtvaardige methode om huisartsen te belonen voor doelmatig voorschrijven. Met ingang van 2018 moet deze er zijn. Vanaf dat moment kunt u worden beloond op basis van wat u voorschrijft in plaats van wat de apotheker aflevert. Via formularium gericht voorschrijven. De betaaltitel is er, HiSsen bouwen de mogelijkheid nu in. Helaas bieden alleen de 4 grootste verzekeraars op dit moment deze mogelijkheid. Meer hierover leest u binnenkort op onze website.

Webinar

Dit jaar organiseerde de LHV voor het eerst een webinar als afsluiter van de jaarlijkse reeks aan regiobijeenkomsten. Een verkorte versie van de presentatie tijdens de fysieke bijeenkomsten. Bedoeld voor leden die niet aanwezig konden zijn of die gewoon eens op een andere manier wilden deelnemen. Het eerste webinar was meteen een succes. Ruim 200 huisartsen volgden dit geaccrediteerde webinar en beoordeelden het met gemiddeld een 7,8.