Voor en door huisartsen
 

Veel vragen over beloning POH-S

 
 
Veel vragen over beloning POH-S
Sinds de introductie van de nieuwe Cao Huisartsenzorg en de bijbehorende Functiewaardering Huisartsenzorg, krijgt de LHV veel vragen van huisartsen hoe ze hun POH-S moeten inschalen. Met de introductie van schaal 7 voor de POH-S vragen velen zich af of medewerkers automatisch in deze nieuwe schaal vallen. Dit is niet het geval.

Waarom deze nieuwe schaal

In de afgelopen jaren heeft de functie POH zich ontwikkeld tot een meer complexe functie dan vroeger. Zowel de POH-S als de POH-GGZ zijn daarom opnieuw onderzocht en beschreven. Voor de referentiefunctie POH-S heeft dit geleid tot een waardering in schaal 7. Dat betekent niet dat nu automatisch voor elke POH-S schaal 7 geldt.

Het betekent wel dat u als werkgever na moet gaan of uw POH voldoet aan de eisen van de nieuwe referentiefunctie. Voldoet uw POH aan het nieuwe profiel dan moet u schaal 7 toepassen. Sluit de functie nog steeds aan op de beschrijving van de oude referentiefunctiebeschrijving POH-S uit schaal 6, dan kunt u schaal 6 handhaven.

Kies een passende schaal

Het komt voor dat werkgevers, door krapte op de arbeidsmarkt, een hogere schaal toekennen dan volgens het functiewaarderingssysteem FWHZ gerechtvaardigd is. Het staat een werkgever vrij om dit te doen. Het kan er namelijk voor zorgen dat iemand wel bij u wil komen werken en niet bij een collega die geen hogere schaal kiest.

Aan de andere kant kan het ook als onredelijk gezien worden door het overige personeel dat wel conform FWHZ wordt beloond. Ga daarom goed na wat past bij de eisen die u aan de functie stelt en laat u niet verleiden tot scheefgroei in de waardering van uw personeel door krapte op de arbeidsmarkt

Praat erover met uw medewerker

U bepaalt als werkgever de inhoud van de functie. Het kan voorkomen dat werknemers vinden dat zij recht hebben op een hogere schaal. Ze kunnen dan bezwaar maken tegen de indeling of een herindeling vragen.

Probeer bezwaarprocedures te voorkomen en leg goed uit waarom de medewerker wel of niet in de referentiefunctie-schaal is ingedeeld. U kunt dit doen door met uw POH de beschrijving in schaal 6 en de beschrijving in schaal 7 te bespreken. Eventueel kunt u een opleidingsplan opstellen om uw POH door te laten groeien.

Meer weten

LHV werkt samen met FWG Advies, het functiewaarderingsbureau voor de zorg in Nederland. Voor vragen over FWHZ of over functie-indelingen kunt u contact opnemen met servicepunt@fwg.nl.
Graag verwijzen we u naar het handboek functiewaardering voor meer informatie over functiewaardering.