Veelgestelde vragen over verwijzing naar SO en AVG

 
Veelgestelde vragen over verwijzing naar SO en AVG
De zorg verleend door de specialist ouderengeneeskunde (SO) en de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) aan patiënten die thuis wonen, is van de subsidieregeling Extramurale behandeling overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). In een nieuwe Q&A staat voor u de belangrijkste informatie op een rij over wat de overheveling betekent.

SO’s en AVG’s kunnen tegenwoordig de door hen - op grond van de Zvw - geleverde zorg zelfstandig declareren. Voor huisartsen wordt het daardoor eenvoudiger om patiënten die thuis verblijven en geen Wlz-indicatie hebben, naar een SO of AVG te verwijzen. Deze zorg wordt dan onderdeel van het basispakket. Wel blijft hiervoor het eigen risico gelden.

In afstemming met het ministerie van VWS is onderstaande Q&A voor u gemaakt:

Vragen en antwoorden over verwijzing SO en AVG voor patiënten die thuis wonen

Naar de Q&A