Veranderingen in organisatie zorg voor asielzoekers

 
Veranderingen in organisatie zorg voor asielzoekers
De zorg voor asielzoekers wordt sinds 1 januari 2018 verzorgd door GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA). GZA neemt daarmee de rol over van het GCA, die de afgelopen 9 jaar de zorg voor asielzoekers verzorgde.

Als huisarts heeft u meestal weinig te maken met de zorg voor asielzoekers. Dit verloopt via de collega’s die verbonden zijn aan het GZA.

Wel kunt u nieuwe patiënten (statushouders) in uw praktijk krijgen die tot voor kort in een asielzoekerscentrum woonden. Op dat moment heeft u hun medische dossiers nodig. U kunt hiervoor een overdrachtsverzoek indienen bij het GZA.

Dit gaat als volgt:

  1. Download het formulier voor overdracht van een medisch dossier
  2. Vul uw zorgmailadres in op het formulier. Dit is noodzakelijk voor het verstrekken van een elektronisch dossier. Het is technisch voor het GZA niet mogelijk om gebruik te maken van Zorgmail File Transfer.
  3. Laat de patiënt het formulier ondertekenen
  4. Mail het formulier naar praktijklijn@gzasielzoekers.nl

Medische vragen en inzet tolk

Heeft u medische vragen over een patiënt die uit de opvang komt, dan kunt u hiervoor de praktijklijn bellen via het intercollegiale nummer 088 - 112 2 113. Overige informatie vindt u op www.rmasielzoekers.nl en www.gzasielzoekers.nl. Hier staat onder andere informatie over het opvragen van medische gegevens, het inschakelen van een tolk en vervoer van en naar een AZC.

Heeft u een tolk nodig om het gesprek met uw patiënt goed te kunnen voeren? Hiervoor is een tijdelijke regeling vanuit de overheid.