Vergoedingen voor verstrekken medische informatie gewijzigd

 
Vergoedingen voor verstrekken medische informatie gewijzigd
Mogen huisartsen geen kosten meer rekenen voor informatieverstrekking sinds de AVG? Moet u zelf opdraaien voor de kosten van het aangetekend opsturen van een kopie van een dossier? De LHV krijgt geregeld deze en andere vragen van leden over het verstrekken van informatie aan patiënten of derden. We hebben daarom de actuele stand van zaken voor u op een rijtje gezet.

Met de ingang van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 en met de ingang van de nieuwe bekostiging per 2019 zijn een aantal zaken veranderd rondom het verstrekken van dossiers en informatie.

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

  • Informatie (of het hele dossier) verstrekken aan de patiënt: Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 mag u voor het verstrekken van een afschrift van het medisch dossier of van gegevens daaruit geen vergoeding meer vragen.
  • Informatie verstrekken aan derden: onder een aantal strikte voorwaarden (zoals expliciete toestemming van de patiënt) mag u informatie verstrekken over de betreffende patiënt aan een derde. Tot nu toe mag u daarvoor alleen een vergoeding in rekening brengen als u de informatie verstrekt aan verzekeringsartsen en bedrijfsartsen. Per 2019 mag u bij alle derden kosten in rekening brengen (enkele specifieke gevallen daargelaten). Daarbij heeft de NZa een tarief vastgesteld van € 41,07.

Meer weten over de regels rondom informatieverstrekking? Lees onze uitgebreide uitleg.