Verruiming overgangsregeling praktijkcertificering voor herregistratie

 
Verruiming overgangsregeling praktijkcertificering voor herregistratie
De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft besloten om de overgangsregeling van praktijkcertificering te verruimen van 1 januari 2021 tot 1 januari 2024. Huisartsen met herregistratie in 2021, 2022 en 2023 ontvangen daarover deze week een brief van de RGS.

Als uw registratie voor 1 januari 2024 verloopt, telt deelname aan een erkende praktijkcertificering in uw herregistratieperiode van vijf jaar nog mee als herregistratie-eis evaluatie van het individueel functioneren. Vanaf 1 januari 2024 geldt voor alle huisartsen daadwerkelijk evaluatie van het individueel functioneren door deelname aan visitatie gericht op individueel functioneren.

Meer informatie

Alles over de herregistratie-eisen kunt u vinden op www.knmg.nl/herregistreren. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de RGS via: 088 4404 310.