Verwarring over Wlz-declaraties huisartsen

 
Verwarring over Wlz-declaraties huisartsen
Op aandringen van de LHV heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een bericht gecorrigeerd over declaraties op grond van de Wlz. Het door VECOZO verspreide bericht zorgde eind januari voor verwarring onder huisartsen.

Op gezag van ZN meldde VECOZO dat declaraties voor patiënten die gebruik maken van zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) niet bij de zorgverzekeraar, maar bij het zorgkantoor moeten worden ingediend. Dat zorgde bij de LHV voor een regen van vragen. De LHV kon de ongeruste huisartsen echter geruststellen: de informatie van ZN klopt niet.

Declareren bij Wlz-instelling

Declaraties voor patiënten die voor behandeling in een Wlz-instelling verblijven, moet u bij de betreffende Wlz-instelling indienen. Die is namelijk verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde zorg. De huisarts is als het ware een ‘onderaannemer’ van de Wlz-instelling.

Op aandringen van de LHV heeft ZN inmiddels om een einde aan de verwarring te maken alle huisartsen per e-mail een gecorrigeerd bericht gestuurd.

Informatie over de juiste manier van declareren vindt u op de LHV-website: