Verwijskader ELV: eenduidige regels voor verwijzing naar eerstelijnsverblijf

 
Verwijskader ELV: eenduidige regels voor verwijzing naar eerstelijnsverblijf
Via leden horen wij dat zorgverzekeraars verschillende eisen stellen aan de verwijzing voor een eerstelijnsverblijf (ELV). Om te zorgen dat deze verschillen verdwijnen, is er een nieuw verwijskader ELV opgesteld. In dit bericht leest u welke uniforme afspraken hiervoor zijn gemaakt.

Het verwijskader ELV verduidelijkt de volgende onderwerpen:

  • Vanuit welke situatie de huisarts verwijst
  • Wat er voor de verwijzing nodig is en wat niet
  • Welke informatie de ELV-aanbieder vastlegt
  • Welke informatie de huisarts vastlegt in het HIS
  • Wanneer de eigen huisarts moet worden geïnformeerd bij verwijzing door een andere arts
  • Hoe de medische overdracht plaats vindt
  • Wie in welke situatie verantwoordelijk is voor de medische zorg

Download het volledige verwijskader

Uniforme werkwijze

LHV en Actiz vragen verzekeraars deze uniforme werkwijze voor ELV te hanteren. De werkwijze is gebaseerd op vertrouwen in de deskundigheid van de zorgprofessionals. Daarnaast moet er duidelijkheid zijn over de overdracht en medische zorgverlening in het ELV.

Steun voor verwijskader

ZN en zorgverzekeraars steunen het opgestelde verwijskader dat moet leiden tot vermindering van administratieve lasten.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Verwijskader ELV174.46 KB