Verwijsrecht huisartsen in jeugdzorg niet ingeperkt

 
Het verwijsrecht van huisartsen wordt niet ingeperkt en de handreiking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is hierop aangepast. Dat meldt staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van de uitkomsten van de recente ledenpeiling van de LHV over de jeugdzorg.

In de brief benadrukt Van Rijn ook dat de gemeente de plicht heeft om voldoende aanbod te realiseren dat kwalitatief en kwantitatief toereikend is: als een specifieke vorm van jeugdhulp niet door de gemeente is ingekocht, dan moet de gemeente er alsnog voor zorgen dat de jeugdige passende jeugdhulp ontvangt. Uit de enquête van de LHV blijkt dat veel huisartsen zich zorgen maken over hun onafhankelijke poortwachtersfunctie in het nieuwe jeugdstelsel en over de kwaliteit van de jeugdhulp. De Vaste Kamercommissie van VWS vroeg staatssecretaris Van Rijn om een reactie.

Goede afspraken
Van Rijn geeft aan dat hij hierover bij de behandeling van de Jeugdwet in de Tweede en in de Eerste Kamer al duidelijk geweest is en de handreiking van de VNG 'Sturing en bekostiging in de 2elijn' inmiddels heeft laten aanpassen op dit punt. Hij wijst op het belang van goede afspraken tussen huisarts en gemeente over samenwerking, zodat beide partijen hun rol in het stelsel goed kunnen vervullen.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Brief aan de Tweede Kamer194.63 KB