Verzekeraars aan de slag met schokeffecten

 
Verzekeraars aan de slag met schokeffecten
Verzekeraars gaan het gesprek aan met huisartsen die een omzetschok melden als gevolg van de nieuwe bekostigingssystematiek. Zo wordt bepaald wat de omzetschok veroorzaakt en hoe deze gecompenseerd wordt. Dat hebben verzekeraars op aandringen van de LHV besloten. Huisartsen die te maken hebben met een omzetschok kunnen zich melden bij hun preferente verzekeraar.

De nieuwe bekostiging veroorzaakt forse omzetdalingen bij een deel van de huisartsenpraktijken. Dat concludeerde de LHV eerder na onderzoek onder zeshonderd praktijken. Hoewel omzetten landelijk redelijk stabiel zijn, dook de omzet over 2015 van vooral innovatieve praktijken tot wel vijftien procent omlaag. Dit druist in tegen de afspraak dat er geen schokeffecten mogen optreden op praktijkniveau als gevolg van de nieuwe bekostigingssystematiek.

Aanpak per verzekeraar

Verzekeraars gaan op verschillende manieren om met de gemelde schokeffecten. Onderstaand ziet u hoe u hierover in contact kunt treden met uw preferente zorgverzekeraar. NB. Wilt u hierover in gesprek met uw zorgverzekeraar, dan heeft deze natuurlijk inzicht nodig in uw omzet 2014 en 2015. Waarbij het belangrijk is dat u aangeeft waar volgens u de schokeffecten optreden.

Verzekeraar Contact
CZ rz.huisartsen@cz.nl
De Friesland huisartsenzorg@defriesland.nl
Eno contractbeheer@eno.nl
Menzis Menzis biedt een regeling waarvan de uitwerking volgt.
VGZ zorginkoopintegralezorg@vgz.nl
Zilveren Kruis Zilveren Kruis biedt een regeling en kan benaderd worden via zorginkoop.huisartsen@zilverenkruis.nl
Zorg & Zekerheid

Inge.huernink@zorgenzekerheid.nl
Georgina.kay@zorgenzekerheid.nl

Vinger aan de pols

Het voorkomen van omzetschokeffecten veroorzaakt door de nieuwe bekostiging, is één van de afspraken die is gemaakt. Ook over het nakomen van andere afspraken, zoals de gegarandeerde uitkering van de 112 miljoen voor S3, houdt de LHV een vinger aan de pols. Halverwege 2016 kan hierover de balans worden opgemaakt.