Volgende stap in OPEN: aansluiting praktijken op PGO’s

 
Volgende stap in OPEN: aansluiting praktijken op PGO’s
Rond januari 2021 zijn de meeste technische aanpassingen in de HIS’en gereed die het mogelijk maken om met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) online inzage te krijgen in de eigen medische gegevens bij de huisarts. De daadwerkelijke implementatie in de huisartsenpraktijken volgt in het half jaar daarna. Vanuit OPEN en de regionale coalities wordt u hierin ondersteund.

Voor huisartsen die meedoen aan OPEN geldt dat het uiterlijk 1 juli 2021 in de praktijk mogelijk moet zijn om als patiënt met een PGO online inzage te krijgen. Om dat te implementeren, krijgt u ondersteuning van de regionale coalitie en vanuit OPEN. Daarnaast wordt een aantal zaken landelijk opgepakt, zoals de aanpassing van de HIS’en en het beschikbaar stellen van informatiematerialen.

PGO en patiëntenportaal

We merken dat er soms wat verwarring is over het verschil tussen praktijken die kiezen voor een patiëntenportaal en praktijken die kiezen voor alleen een PGO-aansluiting. De PGO-aansluiting geldt voor alle praktijken die meedoen aan OPEN, dus ook voor de praktijken die ook een patiëntenportaal aanbieden. Immers, het is aan de patiënt om te bepalen of hij/zij een PGO wil gebruiken voor online inzage. De huidige patiëntenportalen bieden aanvullende mogelijkheden, omdat hiermee ook andere praktische online diensten kunnen worden aangeboden en ze bieden tevens een online inzagemogelijkheid voor patiënten die straks niet voor een PGO kiezen.  

Eerste ervaringen uitwisseling HIS-PGO

Eerder dit jaar is in drie Nijmeegse huisartsenpraktijken getest of de uitwisseling van huisartsgegevens tussen HIS en PGO’s goed werkt. De pilot betrof één HIS (TransHis) en twee PGO’s (Medxpert en Drimpy). Na het succesvol doorlopen hiervan is TransHis het eerste HIS dat live is gegaan met het ontsluiten van huisartsgegevens via een PGO.

Vervolg

De komende maanden wordt meer duidelijk over de implementatie van de PGO-aansluiting en zult u via de regionale coalities en via de LHV hierover verder worden geïnformeerd.

Meer weten over OPEN? Bezoek de website van OPEN.