Voor een gezonde huisartsenzorg
 

Vrije huisartsenkeuze voor patiënt lijkt gewaarborgd

 
 
De ‘vrije huisartsenkeuze’ lijkt gewaarborgd voor de patiënt. De huisarts wordt namelijk gevrijwaard van veranderingen in artikel 13 zorgverzekeringswet. Dat stellen verschillende media in hun berichtgeving over het nieuwe zorgakkoord. Volgens zowel Volkskrant als De Telegraaf hebben ChristenUnie en SGP zich hard gemaakt voor de ‘vrije huisartsenkeuze’.

De voorgestelde wijzigingen van artikel 13 betekenen dat zorgverzekeraars bij een naturapolis niets hoeven te betalen aan zorgverleners met wie ze geen contract hebben. Voor de patiënt kan dit betekenen dat hij gedwongen wordt van huisarts te wisselen. Bijvoorbeeld zodra de verzekeraar het contract met de huisarts van de patiënt verbreekt. Of wanneer de patiënt van verzekeraar wisselt terwijl de verzekeraar geen contract heeft met de huidige huisarts.

Vertrouwensrelatie tussen patiënt en huisarts beschermd

"Het is goed dat er niet getornd wordt aan de zo essentiële vertrouwensrelatie tussen patiënt en huisarts. Daar maken wij ons al tijden hard voor in het belang van de beste zorg, zo dicht mogelijk bij de patiënt", stelt Steven van Eijck, voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

Volgens de LHV ligt de kracht en toegevoegde waarde van de huisartsgeneeskunde in de binding tussen patiënt en huisarts. Van Eijck: "Huisartsen onderhouden een jarenlange vertrouwensrelatie met patiënten en hun gezinnen. Van de wieg tot het graf. Die relatie dreigde verloren te gaan door het schrappen van de vrije artsenkeuze."

Hoe nu verder

De komende tijd zal moeten blijken of en hoe er invulling wordt gegeven aan de bescherming van de vrije artsenkeuze. De verwachting is dat het ministerie van VWS hierover de komende weken met een concreet voorstel komt. De LHV volgt dit proces uiteraard met kritische blik en houdt u op de hoogte van de vorderingen.