VWS betaalt korting van 60 miljoen in januari terug

 
De 60 miljoen euro die in 2010 is gekort op het inschrijftarief van de huisarts wordt in januari 2011 terugbetaald. De terugbetaling vindt plaats bij de declaratie van de inschrijftarieven over het eerste kwartaal van 2011. Het inschrijftarief wordt automatisch verhoogd met de korting van vorig jaar. Die toezegging heeft het ministerie van VWS de LHV gedaan.

De korting over 2010 zal onvoorwaardelijk worden terugbetaald. Het tijdstip waarop dit zou gebeuren was tot nu toe niet bekend. De LHV heeft altijd de voorwaarde gesteld dat terugbetaling in één keer aan het begin van het nieuwe jaar zou plaatsvinden. Op 7 december is van VWS de bevestiging gekregen dat aan deze voorwaarde is voldaan.

Geen extra prestatie
Ondanks verzet van de LHV heeft voormalig minister Klink van VWS vastgehouden aan een jaarlijkse variabilisering (lees: korting) van 60 miljoen euro op het inschrijftarief. Wel is de LHV met VWS overeengekomen dat dit bedrag beschikbaar blijft voor de huisartsenzorg. Terugbetaling wordt niet gekoppeld aan extra prestaties door huisartsen, maar aan het kwaliteitsniveau van een al bestaande activiteit. De LHV heeft voorgesteld de variabilisering te koppelen aan het bezit van een spoedlijn in een praktijk en het feit dat deze binnen 30 seconden wordt opgenomen.

Ondanks herhaald aandringen van de LHV is er nog steeds geen oplossing. De LHV heeft minister Schippers nu gevraagd in te grijpen.