VWS en LHV samen aan de slag met aanpak huisartsentekorten

 
VWS en LHV samen aan de slag met aanpak huisartsentekorten
De LHV en het ministerie van VWS hebben afgesproken wat we samen gaan doen om de bestaande en dreigende tekorten in de huisartsenzorg te bestrijden. De afspraken daarover zijn gegoten in een gezamenlijk plan van aanpak. Dit plan is deze week naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het plan van aanpak is een vervolgstap op het onderzoek dat LHV en VWS hebben laten uitvoeren naar de balans in de huisartsenzorg. Uit dit onderzoek bleek dat in de komende jaren in heel Nederland tekorten te verwachten zijn, als er niets verandert.

In sommige regio’s zijn deze tekorten een verwachting en steeds vaker zijn ze nu al een realiteit. Op verschillende plekken in het land worden initiatieven opgezet om voldoende huisartsen te werven en het werk goed uitvoerbaar te houden voor de zittende huisartsen.

Verduidelijking over het plan van aanpak: dit plan is een vervolg op het rapport van Nivel en Prismant. Dat rapport bevatte, naast cijfers over wanneer en waar naar verwachting welke tekorten ontstaan, ook suggesties van de onderzoekers voor oplossingsrichtingen. Deze suggesties staan ook genoemd bij de betreffende thema’s in het plan van aanpak, maar het zijn niet een-op-een de acties die LHV en VWS hebben afgesproken. Per thema is opgesomd welke acties LHV en VWS wel gaan doen. Soms komen die overeen met de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport, maar op bepaalde punten (zoals de ANW en het verbeteren van de regionale dekking) juist expliciet niet. 

Landelijke aanpak

In het onderzoek werden ook regio-overstijgende oorzaken en oplossingsrichtingen gesignaleerd. Daar is dus een landelijke inzet op nodig. Over die thema’s hebben LHV en VWS afspraken gemaakt. We zetten onder meer in op:

  • het opleiden van meer huisartsen, het beter spreiden van de opleidingsplekken en het beter laten aansluiten van de opleiding op het werkveld;
  • het verlagen van de werkdruk van de huisarts;
  • het verkennen van mogelijkheden om taken binnen de praktijk en binnen een regio anders te verdelen, door inzet van (andere vormen van) personeel, door meer samenwerking tussen praktijken  en dergelijke.

Alle thema’s dragen positief bij aan de aantrekkelijkheid van de huisartsenzorg, met speciale aandacht voor het praktijkhouderschap. De komende periode gaan LHV en VWS het plan ten uitvoer brengen.

U kunt het plan van aanpak hier downloaden.

Inzet LHV

Daarnaast zijn er verschillende zaken waar we als LHV zonder betrokkenheid van VWS mee bezig zijn. Zoals het ondersteunen van regionale initiatieven en het adviseren van huisartsen over praktijkoverdracht en -overname. Ook hierop zullen we de komende tijd de nodige inzet blijven plegen.

Wilt u meer weten? Bezoek het webdossier Huisartsentekorten.