Waarnemers zeer kritisch over goodwill

 
Negen op de tien waarnemers zijn zeer kritisch over het vragen van goodwill bij een praktijkovername. Ze vinden dat goodwill dusdanig drukt op de financiële middelen van een praktijk dat er minder geïnvesteerd kan worden in kwaliteit van zorg. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit de Waarneemmonitor 2014. Eerder al lieten zowel de LHV als minister Schippers weten geen voorstander te zijn van goodwill. Bijna negentig procent van de waarnemers wil bovendien dat LHV-Wadi actief beleid voert tegen het vragen van goodwill.

Dit jaar vulden bijna vijfhonderd van de tweeduizend waarnemend huisartsen het onderzoek van LHV-Wadi in. Het onderzoek levert waardevolle informatie om de positie van waarnemer binnen de Nederlandse huisartsenzorg verder te versterken.

Waarnemend huisartsen bijzonder tevreden over hun baan

Ook dit jaar zijn Nederlandse waarnemend huisartsen bijzonder tevreden over hun baan. Meer dan 90 procent werkt met plezier als waarnemer. Belangrijke reden voor deze tevredenheid is de flexibiliteit en vrijheid die het werken als waarnemer biedt. De helft doet een vaste waarneming van 1 tot 2 dagen per week. Eenderde doet meerdere langdurige waarnemingen per jaar (zoals een zwangerschapsverlof). Gemiddeld wordt zo’n 31 uur per week gewerkt. De waarnemer is zo de smeerolie in het systeem en helpt de steeds drukker wordende huisartsenpraktijk draaiende te houden.

Kwart wil meer werken

Volgens het onderzoek zou vijfentwintig procent van de respondenten wel graag meer werken (20 procent in 2013). Iets meer dan veertig procent constateert een afname van het aantal beschikbare dagwaarnemingen. Meer dan eenderde moet meer moeite doen om aan voldoende werk te komen. Zestien procent kiest ervoor verder te reizen voor een opdracht en twaalf procent neemt opdrachten aan die ze normaliter niet aan zouden nemen. Daarmee lijken de cijfers te stabiliseren. Ook vorig jaar meldden waarnemers dezelfde situatie. Namelijk het teruglopen van het aantal korte dagwaarnemingen. Diensten op de post worden nog onverminderd aangeboden. Al is hierbij sprake van grote regionale verschillen.

Wagro

Overal in het land raken waarneemgroepen (wagro’s) als onderdeel van de huisartsenkring steeds meer ingeburgerd. Een goede zaak, omdat waarnemers en hidha’s op die manier lokaal en regionaal niveau een gezicht hebben en aanspreekbaar zijn. Op dit moment telt Nederland tweeëntwintig wagro’s. Uit de monitor blijkt dat 97 procent van de respondenten bekend is met het concept wagro. Zestig procent is daadwerkelijk lid. Leden zijn vooral enthousiast vanwege de nascholingen die georganiseerd worden en de manier waarop de wagro hen vertegenwoordigt binnen de kring.

Aan de slag met de uitkomsten

Het onderzoek levert jaarlijks waardevolle informatie waarmee LHV-Wadi concreet aan de slag gaat. Dit jaar spreekt LHV-Wadi zich bijvoorbeeld opnieuw uit tegen goodwill in het herziene Standpunt Goodwill. Tevens wordt gewerkt aan een lijst met veelgestelde vragen voor de website. Ook kwamen veel opmerkingen binnen over de positie van de waarnemer op de post. Over de wisselende acceptatieprocedures, het gebrek aan feedback en de bezetting tijdens de nachtdienst. Deze worden meegenomen in de herziening van de Handreiking Waarnemers op de Post.

Winnaar LED-dermatoscoop

Deelnemers aan de Waarneemmonitor 2014 maakten kans op het winnen van een Heine mini 3000 LED-dermatoscoop, beschikbaar gesteld door Meeùs en Noord Negentig Accountants en Belastingadviseurs. Uit de deelnemers werd Hanna Elzinga, waarnemer in de regio Gelre-IJssel, als winnaar getrokken.