Wat kan welk HIS? LHV updatet HIS-onderzoek

 
Wat kan welk HIS? LHV updatet HIS-onderzoek
Omdat de ontwikkeling van de huisartsinformatiesystemen (HIS’en) niet stil staat, heeft de LHV het HIS-vergelijkingsonderzoek uit 2016 geupdatet. Zo geven we u als huisarts de meest actuele informatie over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de verschillende systemen. Hoofdconclusie is dat alle HIS’en een verbeterslag hebben doorgemaakt sinds het vorige onderzoek.

In 2015-2016 heeft de LHV voor het eerst dit grootschalige onderzoek gedaan. Daarin werden waarin de functionaliteiten en de gebruiksvriendelijkheid van alle huisartsinformatiesystemen beoordeeld. De gegevens over de functionaliteiten van de HIS’en hebben we nu geüpdatet.

Doel van dit onderzoek is om leden van de LHV meer inzicht te geven in de HIS’en en te ondersteunen in de keuze voor een HIS.

Direct nAAR HIS-ONDERZOEK

Conclusies HIS-onderzoek

Voor dit onderzoek hebben we de HIS’en vergeleken op een paar honderd functionaliteiten. De HIS-leveranciers hebben zelf gerapporteerd welke wijzigingen er hebben plaatsgevonden sinds het onderzoek uit 2016.

Op veel van deze functionaliteiten komen de systemen overeen. Om duidelijk te maken waar nu precies wel verschillen in zitten, hebben we een overzicht gemaakt van de onderscheidende kenmerken (pdf). De HIS’en kunnen per kenmerk een onvoldoende, voldoende of goed scoren. Omdat niet elke functionaliteit even zwaar weegt voor de eindgebruiker, hebben we deze kenmerken gecategoriseerd naar de mate van belang (hoog; middel; laag). Zo kunt u dus zien welke HIS’en goed scoren op belangrijke functionaliteiten. Ook hebben we aangegeven waar er verschillen zijn ten opzichte van de score uit 2016.

Uit deze resultaten concluderen we dat, in vergelijking met 2016:

  • alle HIS’en vooruitgang hebben geboekt: op minstens 1 (TetraHIS) tot maximaal 11 (Promedico ASP en OmniHis) kenmerken is het oordeel verbeterd naar ‘Goed’.
  • vooral op de categorie E-health de HIS’en verbeteringen laten zien.

We hebben ook per onderzoekscategorie conclusies geformuleerd. Bekijk daarvoor de conclusies op hoofdlijnen.

NAAR RESULTATEN HIS-ONDERZOEK