Wat kost een POH-GGZ uw praktijk en wat levert het op?

 
Wat kost een POH-GGZ uw praktijk en wat levert het op?
Weten hoe u in 2018 op een financieel gezonde manier met een POH-GGZ kunt werken? U berekent het met het Rekenmodel POH-GGZ. In dit bericht vindt u het rekenmodel en leest u wat er in het model vernieuwd is.

Download rekenmodel

Het rekenmodel maakt de kosten, inkomsten en resultaten van een POH-GGZ inzichtelijk. Daarnaast berekent u wat de declarabele productie van de POH-GGZ moet zijn om die kostendekkend in te kunnen schakelen.

Aanpassingen

Het model is aangepast aan de nieuwe NZa-systematiek die sinds 2017 gebruikt wordt. Daarbij wordt ongeveer een derde fte POH-GGZ per normpraktijk via de tarieven in segment 1 bekostigd. Is meer inzet nodig, dan kan daarover via segment 3 een afspraak worden gemaakt met de zorgverzekeraar. Verder zijn de tarieven voor 2018 verwerkt in het model en zijn wat kleine verbeteringen doorgevoerd.

Kosten die u als werkgever maakt

Een aantal praktijken kiest ervoor om het geld dat wordt gedeclareerd voor de POH-GGZ één-op-één in te zetten voor het salaris van de POH. Dat kan, maar in de bekostiging van de POH-GGZ is ook rekening gehouden met huisvestingskosten en de tijd die u als werkgever jaarlijks nodig hebt voor administratie en begeleiding van uw collega. Houd daar rekening mee.

Loondienst of detachering

Verder kan het model voor loondienst of voor detachering worden ingevuld. Door beide varianten in te vullen, valt af te lezen of loondienst of detachering in financiële zin aantrekkelijker is. Bij detachering kan worden berekend welk uurtarief betaalbaar is, gegeven bepaalde kosten en inkomsten. Andersom kunt u ook berekenen hoeveel declarabele productie de POH-GGZ moet leveren om een bepaald uurtarief te kunnen dekken.

BijlageGrootte
Office-werkbladpictogram Rekenmodel POH-GGZ106 KB
PDF-pictogram Handleiding rekenmodel233.39 KB