Wat mag u per 2020 verwachten van de ELV-coördinatiepunten?

 
Wat mag u per 2020 verwachten van de ELV-coördinatiepunten?
Per 1 januari 2020 kunnen regionale ELV-coördinatiepunten voor tijdelijk verblijf apart worden betaald, waardoor inzichtelijker wordt wat zorgverzekeraars vergoeden. Vanaf dat moment geldt ook de nieuwe NZa-beleidsregel eerstelijnsverblijf waarin de functionaliteiten van het coördinatiepunt worden omschreven.

De regionale coördinatiepunten moeten erin voorzien dat u als verwijzer één centraal aanspreekpunt heeft of één centrale website/app kan raadplegen om inzicht te krijgen in de beschikbare plekken in de regio. Zo kunt u in de regio voor uw patiënten de juiste vrije plek voor verblijf vinden.

De regionale coördinatiepunten moeten ervoor zorgen dat mensen vanuit het ziekenhuis of vanuit huis snel naar een beschikbare plek voor dit tijdelijke verblijf kunnen gaan. 

Functionaliteiten

De ‘prestatie coördinatiefunctie verblijf’ is een prestatie waarbinnen de zorg geleverd door een regionaal coördinatiepunt kan worden bekostigd. Een coördinatiefunctie verblijf omvat in ieder geval de volgende vier functionaliteiten:

 1. Het beoordelen van de zorgbehoefte (triage)
  Triage conform de omschrijving van het afwegingsinstrument voor opname eerstelijnsverblijf, waarbij relevante kennis en vaardigheden beschikbaar moeten zijn en er minimaal 7 dagen per week tot 22.00 uur toegang is tot intercollegiaal consult van de specialist ouderengeneeskunde;
 2. Inzicht geven in de beschikbare capaciteit voor tijdelijk verblijf of andere kortdurende zorg
  24/7 bereikbaarheid en inzicht in beschikbare capaciteit, waarbij de gekozen regionale infrastructuur geschikt moet zijn voor toekomstige verbreding naar andere zorgvormen;
 3. Monitoring/evaluatie van het tijdelijk verblijf in de regio
  Monitoring en evaluatie van het functioneren van de regionale coördinatiefunctie verblijf, op gestructureerde wijze met betrokkenheid van verwijzers en andere gebruikers en periodieke communicatie over de ontwikkeling en voortgang van de coördinatiefunctie.
 4. Afspraken maken met de zorgaanbieders over bereikbaarheid en toegang tot zorg
  Kwaliteit- en effectmeting regionale coördinatiefunctie verblijf, onder verantwoordelijkheid van betreffende zorgaanbieder en zorgverzekeraar en met deelname van verwijzers.

Bron: NZa-beleidsregel en berichtgeving NZa              

Meer informatie

Webdossier ELV