Wat u vanaf 1 januari moet regelen voor vaste waarneming in de praktijk

 
Wat u vanaf 1 januari moet regelen voor vaste waarneming in de praktijk
Via de nieuwe overeenkomst praktijkmedewerking is vaste waarneming onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Dit nieuwe contract is vanaf nu beschikbaar in de LHV-contractgenerator. In dit bericht leest u meer over de modelovereenkomst, de eigen klachtenregeling voor de waarnemend huisarts en de handhaving van de wet DBA.

Naar LHV-contractgenerator

Overeenkomst duurwaarneming niet steeds verlengen

Is er in uw praktijk sprake van een waarneming langer dan een week, dan heeft u hiervoor de Overeenkomst duurwaarneming gebruikt. Maar verlengt u deze overeenkomst steeds met eenzelfde periode (wat nu veel wordt gedaan bij vaste waarneming), dan kan dit door de Belastingdienst worden gezien als een dienstbetrekking en kan zodra de handhaving door de Belastingdienst wordt opgepakt financiële gevolgen hebben. Ons advies is om bij vaste waarneming gebruik te maken van de nieuwe Modelovereenkomst praktijkmedewerking. Deze staat in de LHV-contractgenerator.

Verschil duurwaarneming en praktijkmedewerking

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen de overeenkomst voor duurwaarneming en de nieuwe overeenkomst voor praktijkmedewerking? Wij zetten de verschillen voor u op een rij. Ook vertellen we welke praktische gevolgen deze overeenkomsten hebben voor de praktijkhoudend huisarts en de waarnemend huisarts.

Eigen klachtenregeling voor waarnemend huisarts

Is de waarnemend huisarts op basis van een Overeenkomst praktijkmedewerking in de praktijk werkzaam? Dan is hij verplicht om een eigen klachtenregeling en klachtenfunctionaris te hebben en zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie, net als de praktijkhoudend huisarts. Praktijkhouder en waarnemer zijn verder beiden verplicht om patiënten te informeren over de klachtenprocedure die zij hanteren. Meer informatie en een modeltekst die u voor uw website kunt gebruiken, vindt u in het dossier Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Uitgestelde handhaving

Eerder lieten wij u al weten dat de handhaving van de Wet DBA is uitgesteld tot 1 oktober 2021. Aangezien de Wet DBA al wel in werking is, adviseren wij u om bij het sluiten van nieuwe overeenkomsten nu al wel gebruik te gaan maken van de nieuwe Modelovereenkomst praktijkmedewerking. Het is tot het moment van handhaving echter niet nodig om lopende overeenkomsten te vervangen door het nieuwe model.

Lees ook: