Week tegen Kindermishandeling: kent u de huisarts-ambassadeurs al?

 
Week tegen Kindermishandeling: kent u de huisarts-ambassadeurs al?
De Week tegen Kindermishandeling staat dit jaar in het teken van ‘Leren van elkaar’. De huisarts-ambassadeurs aanpak kindermishandeling sluiten daarop naadloos aan. Uit verschillende delen van het land willen huisartsen een vraagbaak zijn voor collega’s die kindermishandeling vermoeden of signaleren. Kent u de huisarts-ambassadeur in uw regio?

Hoe herkent u verwaarlozing of mishandeling bij een kind in uw praktijk? En hoe maakt u dit vermoeden bespreekbaar? Het zijn vragen waarmee een huisarts-ambassadeur aanpak kindermishandeling u kan helpen. De ambassadeurs vervullen vooral een 'brugfunctie'. Ze leggen contacten tussen de spelers in het veld, versoepelen de samenwerking, delen hun specifieke kennis en ervaring, kaarten vaker voorkomende problemen of misverstanden aan bij instanties en proberen ze op te lossen. De vertrouwensarts van Veilig Thuis is de eerst aangewezen persoon om mee te overleggen als het om een specifieke casus gaat, maar daaraan voorafgaand kunt u ook met een ambassadeur sparren.

Als LHV-lid kunt u op een landkaartje contactgegevens van de huisarts-ambassadeur bij u in de buurt vinden.

Van 18 t/m 24 november is het de Week tegen Kindermishandeling. Daarin staan dit jaar de verhalen centraal van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling. Wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we hun inzichten en ervaringen optimaal benutten? Kijk op www.weektegenkindermishandeling.nl.