Wegwijs in ouderenzorg met schema ‘huisartsenzorg per woonsituatie’

 
Wegwijs in ouderenzorg met schema ‘huisartsenzorg per woonsituatie’
In welke woonsituatie verkeert uw oudere patiënt? Wat betekent dat voor de huisartsenzorg en waarmee moet u in dat geval rekening houden? Aan de hand van het nieuwe LHV-schema ‘Huisartsenzorg voor ouderen per woonsituatie’ maken we u wegwijs in de verschillende situaties waarmee u als huisarts te maken heeft.

Doordat steeds meer verzorgingshuizen de deuren sluiten en de drempel naar verpleeghuizen hoger wordt, blijven steeds meer ouderen langer thuis wonen. Of ze verhuizen naar een kleinschalige woonvorm.

Wel of geen basisaanbod

Gezien vaak de ernst en complexiteit van de medische problematiek van deze patiënten, behoort de benodigde medische zorg niet tot het basisaanbod huisartsenzorg. Om deze zorg te kunnen bieden zijn namelijk extra bekwaamheden noodzakelijk, waarover niet elke huisarts zonder meer beschikt. De (aanvullende) inzet van een specialist ouderengeneeskunde is hierbij onmisbaar.

Woonvorm en Wlz-indicatie

Welke invloed hebben de woonvorm en de Wlz-indicatie op de zorg die u als huisarts levert? Het LHV-schema Huisartsenzorg voor ouderen, per woonsituatie geeft inzicht in de verschillende situaties waarmee u als huisarts te maken heeft en waar u mogelijk met de specialist ouderengeneeskunde kunt samenwerken.

Op 21 april verschijnt De Dokter met een uitgebreid artikel over de huisartsenzorg voor kwetsbare ouderen.

Meer informatie