CIZ gaat indicatie patiënt aan eigen huisarts verstrekken

 
CIZ gaat indicatie patiënt aan eigen huisarts verstrekken
De LHV heeft met het ministerie van VWS en het CIZ afgesproken dat het CIZ in de nabije toekomst (her-)indicatiebesluiten gaat doorgeven aan de huisarts van de patiënt. Huisartsen worden hierdoor geïnformeerd over de zorg waar hun patiënten recht op hebben. Ook weten huisartsen hierdoor of ze voor het verlenen van intensieve zorg de speciale tarieven mogen declareren.

Aanleiding voor de afspraak zijn onder meer de problemen die huisartsen, instellingen en verzekeraars ervaren met samenloop. Samenloop is de situatie waarbij zowel de huisarts als een instelling zorg declareert voor een patiënt.

Tweede helft 2016

Vanwege de privacy moet het CIZ de patiënt om toestemming gaan vragen om deze besluiten met de huisarts te delen. Daarnaast moet er nog een systeem worden gebouwd om de besluiten elektronisch naar de huisarts te kunnen sturen. We hopen dat dit in de tweede helft van 2016 gereed is.

Nu zelf alert

Tot die tijd vragen wij u om zelf alert te zijn op de Wlz-indicatie van uw patiënten. Om te voorkomen dat u geld misloopt of dat u later wordt geconfronteerd met terugvorderingen, hebben wij nog eens op een rij gezet hoe u intensieve zorg en Wlz-zorg declareert.