Werkdruk te lijf met website vol ANW-praktijkvoorbeelden

 
Werkdruk te lijf met website vol ANW-praktijkvoorbeelden
InEen, LHV en VPhuisartsen lanceren een website met praktijkvoorbeelden die kunnen helpen om de werkdruk op de huisartsenpost te verlichten. Op www.lhv.nl/praktijkvoorbeelden-anw kunnen huisartsen en medewerkers van huisartsenposten zich laten inspireren om met de werkdruk op hun post aan de slag te gaan.

De gezamenlijke website van de eerstelijn wordt een plek voor het delen van het bestaande successen en het lanceren van nieuwe pilots.

"Deze nieuwe website is één van de stappen op weg naar een toekomstbestendige ANW-zorg. Tegelijkertijd zijn LHV, InEen en VPH op allerlei andere fronten bezig”, vertelt Garmt Postma, LHV-bestuurslid.

“Het is goed dat we hierin als huisartsenorganisaties samen op trekken. Problematiek uit de dagzorg komt terug in de avond- en nachtzorg en vice versa. Het probleem kan niet door één partij worden opgelost, daar is het te breed voor”, bevestigt ook Anoeska Mosterdijk, directeur bij InEen.

We zijn in gesprek met zorgverzekeraars, de overheid en de NZa over meer tijd en geld. En meer flexibiliteit in regelgeving, want verschillende regio’s vragen verschillende oplossingen. Verder wordt onder meer de werking van NTS tegen het licht gehouden en worden nieuwe pilots gestart. Bijvoorbeeld rondom de verbreding van het dagvenster of een andere werkverdeling tussen de huisartsenposten, de spoedeisende hulp en de regionale ambulancevoorziening.”

 

Hoe werkt het?

De voorbeelden op deze website zijn bestaande projecten uit het hele land, die zich in de meeste gevallen al bewezen hebben.

  • De voorbeelden zijn verdeeld rond 6 onderwerpen. De inzet van personeel, de instroom van patiënten, taakherschikking, samenwerking in de keten, communicatie met patiënten en de toegankelijkheid van praktijken overdag.
  • Per onderwerp wordt een aantal praktijkvoorbeelden gegeven. Per voorbeeld leest u de belangrijkste informatie. Zoals een omschrijving, de resultaten en kansen en bedreigingen.
  • Bovendien staat er bij ieder voorbeeld een contactpersoon die meer weet over het organiseren van een project.

Het aantal voorbeelden is in eerste instantie nog beperkt, maar gaat groeien. Want er zijn natuurlijk veel meer succesvolle projecten. Wij kennen er al een groot aantal, maar op de website kunt u ook zelf goede voorbeelden uit uw eigen regio aanmelden. Bovendien komt er op korte termijn informatie over nieuwe geplande pilots op de website te staan. Houd hiervoor de websites van InEen, LHV en VPhuisartsen in de gaten.

Naar de website

en bekijk de 20 praktijkvoorbeelden