Werken aan Kwaliteit biedt u praktische hulp

 
Werken aan Kwaliteit biedt u praktische hulp
De LHV biedt u nu Werken aan Kwaliteit, Een praktische hulp voor de huisartsen. Deze helpt u bij het maken van keuzes in uw dagelijkse praktijk om effectief en efficiënt de kwaliteit van zorg op peil te brengen. En te voldoen aan de eisen voor herregistratie. U krijgt inzicht in waarom het belangrijk is om stappen te zetten, wat u zou moeten doen, hoe en met wie.

Werken aan Kwaliteit is de herziene handreiking van de LHV, die zich toespitst op de kwaliteit van het handelen van de huisarts en de praktijk waarin u werkt. De kwaliteit van uw werk als professional op peil brengen en houden doet u door professionele deskundigheidsbevordering en intercollegiale toetsing. Kernboodschap van de handreiking is verder: ‘first things first’; u wordt geholpen om keuzes te maken.

Gezamenlijk

Op 16 april presenteerden LHV, InEen en NHG de gezamenlijke visie Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg. Deze visie draait om samen leren en werken aan kwaliteit voor zinvolle veranderingen, tevreden patiënten en meer werkplezier. Om te helpen bij het implementeren van het kwaliteitsbeleid in de dagelijkse huisartsenpraktijk stellen de drie organisaties  verschillende praktische producten beschikbaar. De LHV biedt u Werken aan Kwaliteit.

Bekijk de handreiking Werken aan Kwaliteit

Bekijk het dossier Kwaliteit