Werknemers en de buitenlandse reisadviezen

 
Werknemers en de buitenlandse reisadviezen
Bent u een werkgever en wil een medewerker op vakantie naar een land waarvoor een reisadvies geldt? Of bent u werknemer en overweegt u een buitenlandse reis? Houd dan rekening met de consequenties die dit kan hebben voor het betalen van het salaris, mocht de reis leiden tot vertraging of quarantaine.

Update 21 augustus 2020: Het RIVM heeft in augustus gemeld dat onder bepaalde voorwaarden zorgmedewerkers niet in thuisquarantaine hoeven als zij terugkeren uit een land met oranje of rood reisadvies. Zij mogen dan alleen werken als zij géén klachten hebben en PBM gebruiken én in overleg met GGD of bedrijfsarts. 

De Rijksoverheid hanteert een indeling van groene, gele, oranje en rode reisadviezen vanwege de corona-uitbraak. Op dit moment geldt voor geen enkel land een groen reisadvies. Bij een geel reisadvies is reizen verantwoord, maar zijn er wel gezondheidsrisico’s. Bij een oranje of rood reisadvies wordt het reizen naar deze landen afgeraden. Als mensen daar toch naar toe gaan, dan moeten ze bij terugkomst in Nederland 14 dagen in thuisquarantaine.

We hebben als LHV voor huisartsen op een rijtje gezet welke consequenties dit heeft voor werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg.

Vakantie/reizen naar een land met code geel

  • Zolang code geel geldt: afreizen naar een gebied met code geel wordt een aanvaardbaar risico geacht. Wel moeten reizigers er rekening mee houden dat de situatie rond het coronavirus elk moment kan veranderen. Bij een nieuwe uitbraak kunnen landen strenge maatregelen nemen, zoals het afsluiten van gebieden en het sluiten van grenzen. Dat kan snel gaan. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer om dit risico af te wegen.
  • Als situatie wijzigt naar code oranje of rood: Als het reisadvies tijdens het buitenlandverblijf van de werknemer wijzigt van code geel naar code oranje of code rood, dan kan dit leiden tot vertraging voor de terugreis of verplichte quarantaine in dat land en/of bij thuiskomst. Als de werknemer deze wijziging van reisadvies niet had kunnen voorzien, dan moet het loon worden doorbetaald in het geval dat de werknemer niet kan werken door vertraging of quarantaine. 

Vakantie/reizen naar een land met code oranje of rood

Als een werknemer naar een land reist met een oranje of rood reisadvies, dan zijn de eventuele gevolgen voor rekening en risico van de werknemer.

Een voorbeeld: een werknemer wordt als gevolg van het coronavirus in quarantaine geplaatst in het betreffende land en keert daardoor één of enkele weken later terug en kan tijdens die vertraging niet werken. Of een werknemer moet bij terugkeer in Nederland in thuisquarantaine, vanwege het reisadvies dat geldt voor dat land, en kan daardoor niet werken. De werknemer kan dan geen aanspraak maken op loon over die periode waarin geen werkzaamheden worden verricht. Als de werknemer zijn/haar werkzaamheden thuis (in quarantaine) kan verrichten, dan moet het loon wel doorbetaald worden.  

Schriftelijke bevestiging

We raden werkgevers aan om vooraf schriftelijk werknemers te wijzen op de consequenties voor de loondoorbetaling als een werknemer op reis gaat naar een land waarvan bekend is dat deze bestemming code oranje of rood heeft. Als dit niet schriftelijk is bevestigd, dan kan een werknemer wel aanspraak maken op loon over die periode waarin geen werkzaamheden worden verricht. En een schriftelijke bevestiging maakt het voor werknemers wel zo duidelijk waar ze aan toe zijn en kan helpen de afweging te maken om wel of niet naar zo’n land af te reizen.

Bij ziekte

Als een werknemer ziek wordt, dan zal het loon wel moeten worden doorbetaald. Er is slechts één uitzondering daarop, namelijk als vast komt te staan dat de ziekte door opzet is veroorzaakt (waarbij de opzet gericht moet zijn op de ziekte). Dat begrip ‘opzet’ wordt heel streng getoetst, dus daar zal niet snel sprake van zijn, ook niet als iemand afreist naar een land met een oranje of rood reisadvies.