Werkt u mee aan inventarisatie zorg voor kwetsbare ouderen?

 
Werkt u mee aan inventarisatie zorg voor kwetsbare ouderen?
Bent u als huisarts betrokken bij multidisciplinaire zorg aan kwetsbare ouderen in samenwerking met bijvoorbeeld wijkteam of specialist ouderengeneeskunde? Deel dan uw ervaringen in de landelijke inventarisatie van samenwerkingsverbanden. In dit bericht leest u meer over het onderzoek en hoe u kunt deelnemen.

Dit onderzoek inventariseert multidisciplinaire initiatieven op het gebied van de ouderenzorg en maakt knelpunten en succesfactoren inzichtelijk. Met de resultaten kan de zorg voor kwetsbare ouderen verder versterkt worden en kunnen landelijke acties ontwikkeld worden om samenwerkingsverbanden te faciliteren. Zowel lopende als nieuwe initiatieven. Onderzoeksbureau ARGO voert de inventarisatie uit, in opdracht van het ministerie van VWS, LHV, NPCF, Ineen, KNMP, V&VN en ZN.

Deelnemen

Bent u als huisarts betrokken bij een multidisciplinair samenwerkingsverband dat ouderen op medisch, psychisch of sociaal vlak ondersteuning biedt? Geef uw gegevens dan uiterlijk 5 mei 2016 door aan onderzoeksbureaus ARGO. U ontvangt dan in mei de link naar een online vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten.

Initiatieven

Voor de inventarisatie komen de onderzoekers graag in contact met zoveel mogelijk verschillende initiatieven. Te denken valt aan zorgprogramma’s voor kwetsbare ouderen, samenwerking tussen huisarts/POH en sociale wijkteams of specialist ouderengeneeskunde. Maar ook aan samenwerking tussen eerstelijn en ziekenhuis en andere multi-disciplinaire samenwerkingsverbanden gericht op kwetsbare ouderen.

Heeft u vragen over het onderzoek, neem dan contact op met Berthe te Velde van onderzoeksbureau ARGO via 050 3637464 of b.p.te.velde@rug.nl.