Wet DBA: betrek zorg bij vormgeven nieuwe wet

 
Wet DBA: betrek zorg bij vormgeven nieuwe wet
De bijzondere positie van zzp’ers in de zorg moet meer aandacht krijgen. Om dat te bereiken hebben de LHV samen met de KNMT, Federatie Medisch Specialisten en VvAA een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De beroepsorganisaties willen betrokken worden bij het vormgeven van de nieuwe zzp-wet.

In de zorg zijn zzp’ers essentieel om de continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen. Ze vervullen een smeeroliefunctie op het moment dat aanvullende of vervangende capaciteit nodig is. Zowel praktijkhouders als waarnemers zijn gebaat bij flexibiliteit.

Opdrachtrelatie of dienstverband

De Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) regelt tijdelijke arbeidsrelaties en op basis van deze wet wordt bepaald wanneer tussen zzp’ers en opdrachtgevers sprake is van een opdrachtrelatie dan wel een dienstverband.

Deze wet wordt herzien. Op dit moment geldt een overgangsperiode. Het kabinet gebruikt deze periode om met een voorstel te komen voor nieuwe wetgeving. Hoewel gesprekken met veldpartijen plaatsvinden, is de zorg nog onvoldoende betrokken. En dat is onverstandig, want de beroepsorganisaties signaleren potentiële tegenstrijdigheden tussen de eerste nieuwe wetgeving en zorgspecifieke wetgeving zoals de Wkkgz.

Nadelige gevolgen

Zo moeten ook zzp’ers zich volgens de Wkkgz aan de instellingsregels voor zorgkwaliteit houden. We willen graag voorkomen dat dit onder de nieuwe wet uitgelegd gaat worden als duidend op een gezagsverhouding.

Dat zou zeer nadelige gevolgen hebben voor de huidige samenwerking tussen praktijkhouders en waarnemend huisartsen. Daarnaast willen we ook graag voorkomen dat de administratieve last voor praktijkhouders en waarnemers gaat toenemen als gevolg van de nieuwe wet.

Wetgeving

Op woensdag 27 juni spreekt de Tweede Kamer met minister Koolmees (Ministerie van SZW) over de nieuwe wetgeving tijdens het debat over arbeidsmarktbeleid en Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties.

Update na bespreking in Tweede Kamer op 27 juni 2018: 

  • De VVD vroeg in het debat hoe de minister de zorgen van specifieke sectoren meeneemt in de nieuwe wet, waaronder de zorgen van zorgorganisaties. VVD'er Wiersma heeft aangegeven dat professionals te maken hebben met andere zorgspecifieke wetgeving, waarbij zzp’ers zich ook aan de regels moeten houden voor zorgkwaliteit en dat dat uitgelegd kan worden als gezagsverhouding. De VVD vroeg de minister de specifieke zorgen uit verschillende sectoren mee te nemen.
  • Minister Koolmees (SZW) gaf aan dat het nog te vroeg is om in te gaan op specifieke sectoren, maar dat hij wel van plan is om in gesprek te gaan met partijen, waaronder ook de zorgorganisaties. Hij wil eerst de plannen verder hebben uitgewerkt. Verder benadrukte de minister dat het kabinet nog steeds inzet op 2020 om de nieuwe wet DBA in te laten gaan. Hierbij benadrukte hij wel dat zorgvuldigheid voorop staat. 

In de gezamenlijke brief benadrukken de zorgorganisaties het belang van zzp’ers in de zorg en vragen zij aan de Tweede Kamer om de minister te vragen zorgorganisaties te betrekken bij de verdere ontwikkeling van de wetgeving.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Lees hier de brief aan de Tweede Kamer254.46 KB