Wet DBA: maak geen nieuwe regels die inzet waarnemers belemmert

 
Wet DBA: maak geen nieuwe regels die inzet waarnemers belemmert
De LHV waarschuwt de overheid voor het ontwerpen van nieuwe regels die de duur van waarneemcontracten beperken. De mogelijkheid om voor kortere of langere periode een waarnemer in te zetten is belangrijk voor de continuïteit en kwaliteit van patiëntenzorg. Zowel praktijkhouders als waarnemers zijn gebaat bij flexibiliteit. Dat heeft de LHV de betrokken ministeries laten weten.

De Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) is per 1 januari 2016 ingegaan als vervanging van de VAR. De wet regelt tijdelijke arbeidsrelaties. De handhaving van deze wet is uitgesteld tot 1 januari 2018, omdat het ministerie nog een aantal knelpunten moet oplossen. Zo werd onder andere het systeem van beoordeling van overeenkomsten onder de loep genomen. Daaronder waren ook de waarneemovereenkomsten voor huisartsen, door de Belastingdienst eerder goedgekeurd.

Langer dan een jaar

Het betreffende onderzoeksrapport concludeert dat waarneemovereenkomsten die langer dan een jaar duren, zouden duiden op een arbeidsovereenkomst. De LHV vindt dat de duur van de waarneming niet moet meewegen bij de beoordeling of er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Continuïteit van zorg

Waarnemend huisartsen zorgen voor continuïteit van zorg, zowel in de dagpraktijk als bij de 24-uurszorg op de huisartsenposten. Praktijkhouders hebben behoefte aan hun inzet voor de kortere en langere duur. Wanneer praktijkhouders noodgedwongen vaker van waarnemer moeten wisselen komt dit de continuïteit en kwaliteit van zorg niet ten goede.

De LHV waarschuwt dat aanpassing van de regels de inzet van waarnemers zou kunnen bemoeilijken. Zowel praktijkhouders als waarnemers hebben behoefte aan flexibiliteit. Een mogelijk gedwongen dienstverband voor duurwaarneming werkt knellend en creëert bij meerdere deeltijdcontracten een onwerkbare situatie, die ook gepaard gaat met fikse bureaucratie.

Specifiek voor huisartsenpraktijk

Op dit moment biedt LHV voor waarnemers, praktijkondersteuners en praktijkhouders een modelovereenkomst aan de hand waarvan ze samen kunnen werken. Deze overeenkomst is al goedgekeurd door de Belastingdienst en houdt rekening met de specifieke kenmerken van de huisartsenpraktijk. Voorlopig is deze overeenkomst nog geldig en toepasbaar.

Meer informatie