Wetsvoorstel inzage verzekeraars in dossiers ingetrokken

 
Wetsvoorstel inzage verzekeraars in dossiers ingetrokken
Het ministerie van VWS heeft bekendgemaakt het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg’ in te trekken. Dat is goed nieuws, want de LHV had bezwaren tegen dit voorstel. Hierin staat namelijk dat zorgverzekeraars onder bepaalde voorwaarden medische dossiers van verzekerden kunnen inzien, zonder toestemming daarvoor van de betreffende patiënten.

Minister Bruins werkt nu aan een nieuw wetsvoorstel. De LHV hoopt dat daarbij meer oog zal zijn voor de privacy van verzekerden.

De LHV heeft zich in dit wetstraject samen met de Patiëntenfederatie, de koepel van cliëntenraden (LOC) en de KNGF altijd kritisch uitgelaten over dit wetsvoorstel. We hebben gepleit voor toestemming vóóraf door de patiënt, indien een zorgverzekeraar de medische dossiers wil inzien. Desondanks stemde de Tweede Kamer in 2016 in met het wetsvoorstel. Richting de Eerste Kamer heeft de LHV samen met de KNMG gelobbyd voor aandacht voor onze bezwaren. Daar vonden we meer gehoor voor ons perspectief. De Eerste Kamer vroeg de minister het wetsvoorstel op een aantal punten aan te passen