Wetsvoorstel toetreding zorgaanbieders veroorzaakt extra administratieve lasten

 
Wetsvoorstel toetreding zorgaanbieders veroorzaakt extra administratieve lasten
Het wetsvoorstel dat het toezicht op nieuwe zorgaanbieders regelt (de Wtza), veroorzaakt volgens de LHV extra administratieve lasten in de eerste lijn. Samen met eerstelijnsorganisaties InEen, KNMT en KNMP heeft de LHV haar punten van zorg geuit in een brief aan de Tweede Kamer.

Op dit moment hebben huisartsenpraktijken een automatische erkenning. In het nieuwe wetsvoorstel is echter een vergunningsaanvraag opgenomen, waardoor nieuwe administratieve lasten ontstaan volgens de LHV. In de gezamenlijke brief vragen de eerstelijnsorganisaties daarom aandacht voor de mogelijk onevenredige belasting van kleine zorgaanbieders en zetten ze vraagtekens bij de keuze voor het in dienst hebben van 10 zorgverleners als grens voor de vergunningplicht. Omdat het ondersteunend personeel hier ook onder valt, zou het grootste deel van de kleinschalige eerstelijnsvoorzieningen vergunningplichtig worden. 

Meldplicht uit wetsvoorstel

De LHV heeft in een eerder stadium op de openbare consultatieversie van het wetsvoorstel gereageerd en zich daarin sterk gemaakt voor het voorkomen van een extra meldplicht voor huisartsen die in opdracht van andere huisartsenvoorzieningen zorg verlenen. De LHV vindt het goed te constateren dat de meldplicht niet langer van toepassing is voor deze groep huisartsen.

Lees de gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer