WGA voor vast en tijdelijk personeel over naar één regeling

 
WGA voor vast en tijdelijk personeel over naar één regeling
De WGA-Vast en WGA-Flex worden één regeling. Daardoor moet u als werkgever opnieuw kiezen of u WGA-eigenrisico drager wilt worden of blijven. Sinds de afschaffing van de WAO kennen we de WGA. Deze wet geldt voor gedeeltelijke arbeidsgeschikten en werknemers die wel volledig maar niet blijvend arbeidsongeschikt zijn. U was al financieel verantwoordelijk voor de vaste medewerkers en hun arbeidsongeschiktheid. Door de wet BeZaVa (Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) wordt u dat per 1 januari 2017 ook voor uw flexmedewerkers.

Wat kunt u kiezen

  • Wanneer u nu bij het UWV voor de WGA verzekerd bent, dan kunt u dit per 1 januari 2017 voortzetten of eigenrisicodrager worden. Besluit u eigenrisicodrager te worden, dan moet u een garantieverklaring aanvragen bij de verzekeringsmaatschappij waar u het risico onderbrengt. De Belastingdienst moet deze verklaring uiterlijk 30 september 2016 hebben ontvangen
  • Bent u nu al eigenrisicodrager voor het WGA-vast risico, dan kunt dit per 1 januari 2017 voortzetten voor het gecombineerde WGA-Vast en WGA-Flex risico of teruggaan naar het UWV. Als u niets doet, dan verzekert u alles automatisch bij het UWV. Besluit u om eigenrisicodrager te blijven, dan moet u opnieuw een garantieverklaring aanvragen bij de verzekeringsmaatschappij. De Belastingdienstmoet deze verklaring uiterlijk 31 december 2016 hebben ontvangen.

UWV versus eigenrisicodragerschap?

Is uw loonsom lager dan € 1.000.000,- , kijk dan goed of eigenrisicodragerschap voor uw praktijk de beste keuze is. In veel gevallen is de premie die u via het UWV betaalt lager dan die via een verzekeraar. Bovendien neemt het UWV u alles uit handen, zowel voor vast als tijdelijk personeel. Kiest u toch voor eigenrisicodragerschap, dan heeft u wel meer regie op verzuim en re-integratie van (ex)-medewerkers en bent u meer betrokken bij het proces, maar dat vraagt ook meer van uw tijd.

Is uw loonsom hoger dan € 1.000.000,- dan is het van belang dat u zich goed laat adviseren. VvAA of Meeus kunnen u daarbij helpen en kunnen uw individuele situatie beoordelen. Daarbij wordt ondermeer gekeken naar uw verzuimbeleid, historische WGA-instroom, feitelijke loonsom en de verhouding tussen vast en tijdelijk personeel.

Let op

Bent u nu geen eigenrisicodrager, maar wilt u dit wel worden vanaf 1 januari 2017, dan moet voor 30 september de garantieverklaring van uw verzekeraar ontvangen zijn door de Belastingdienst.

Meer informatie over de WGA vindt u op www.meeus.com/eigenrisicodragen of www.vvaa.nl/wga.

Voor advies op maat neemt u contact op met: