Wijzigingen voor uw personeelsbeleid in 2018

 
Wijzigingen voor uw personeelsbeleid in 2018
Per 1 januari 2018 veranderingen er een aantal zaken in het arbeidsrecht. Dit kan gevolgen hebben voor uw personeelsbeleid. Bijvoorbeeld op het gebied van de transitievergoeding bij ontslag, de vakantietoeslag op overwerk, de hoogte van de AOW-leeftijd en de gevolgen van het afschaffen van het minimumjeugdloon.

De wijzigingen per 1 januari 2018:

1. Minimum (jeugd)loon

Het minimumjeugdloon wordt in 2 stappen afgeschaft. Werknemers van 22 jaar en ouder hebben al recht op het wettelijk (volwassenen) minimumloon. Het loon van 18- tot 21-jarigen is al verhoogd. Vanaf 1 juli 2019 krijgen 21-jarigen het volledig (volwassenen) minimumloon en gaat voor 18- tot 21-jarigen het minimumjeugdloon omhoog.

2. Vakantietoeslag over overwerk

Vanaf 1 januari 2018 moet over overwerk vakantietoeslag worden betaald. Deze bepaling geldt voor zowel de Cao Huisartsenzorg als de Cao Hidha.

3. Transitievergoeding

De maximale transitievergoeding (wettelijke ontslagvergoeding) wordt verhoogd van 77.000,- naar 79.000,- euro (of een bruto jaarsalaris als dat hoger is).

Het wetsvoorstel om werkgevers die het dienstverband willen beëindigen met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer van overheidswege te compenseren, indien zij een transitievergoeding betalen aan de werknemer, is controversieel verklaard.

Als het al wordt ingevoerd, dan zal dat niet voor 1 januari 2019 zijn.Veel werkgevers beëindigen het dienstverband in een dergelijke situatie niet en zijn dan de transitievergoeding niet verschuldigd. Alleen bij beëindiging door de werkgever is die vergoeding pas verschuldigd en de werknemer kan de werkgever niet dwingen het dienstverband te beëindigen. Het dienstverband blijft dan alleen administratief in stand en leidt een slapend bestaan (er wordt niet gewerkt en er behoeft geen loon te worden betaald). Hier is wel een risico aan verbonden. De werknemer kan op enig moment weer arbeidsgeschikt zijn en zich weer beschikbaar stellen voor werk. Hij kan dan weer aanspraak  maken op tewerkstelling en loonbetaling.

4. AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is vanaf 1 januari 2018 66 jaar en wordt verhoogd naar 67 jaar in 2021.