Wilt u deelnemen aan een focusgroep over kerntaken in de praktijk?

 
Wilt u deelnemen aan een focusgroep over kerntaken in de praktijk?
Op 21 januari 2019 zijn de herijkte kernwaarden en kerntaken gepresenteerd tijdens de Woudschotenconferentie ‘Toekomst Huisartsenzorg’. LHV, NHG, InEen en VPH zijn gestart met het beschrijven van de concrete kaders: hoe gaat de huisarts in het dagelijks werk invulling geven aan de herijkte kerntaken? In januari 2020 organiseren we vier focusgroepen om deze kaders te toetsen bij onze leden.

De afgelopen maanden hebben vier werkgroepen een eerste concrete beschrijving gemaakt van de vijf kerntaken: medisch-generalistische zorg & zorgcoördinatie (in combinatie uitgewerkt), spoedeisende zorg, terminaal-palliatieve zorg en preventieve zorg. Welke zorg mag van iedere huisarts verwacht worden en welke zorgtaken zijn optioneel? Ook de noodzakelijke grenzen en randvoorwaarden zijn beschreven.

Focusgroepen

NHG, LHV, VPH en InEen willen deze concrete beschrijvingen toetsen bij leden. Hiervoor worden vier focusgroepen georganiseerd. U kunt hiervoor uw interesse kenbaar maken.
Let op, er kunnen maximaal 10 deelnemers per focusgroep worden toegelaten. We maken een selectie zodat een evenwichtige afspiegeling van huisartsen (naar werkvorm) vertegenwoordigd is. Tijdens iedere focusgroep worden twee kerntaken besproken.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Maandag 13 januari, 18.00 – 20.00 uur, LHV-bureau Noord-Nederland, Zwolle Kerntaken: medisch-generalistische zorg & zorgcoördinatie + spoedeisende zorg
  • Donderdag 16 januari, 18.00-20.00 uur, NHG-bureau, Utrecht Kerntaken: medisch-generalistische zorg & zorgcoördinatie + preventieve zorg
  • Woensdag 22 januari, 18.00 – 20.00 uur, LHV-bureau Zuidoost-Nederland, Eindhoven Kerntaken: terminaal-palliatieve zorg + preventieve zorg
  • Dinsdag 28 januari, 18.00-20.00 uur, NHG- bureau, Utrecht Kerntaken: spoedeisende zorg + terminaal-palliatieve zorg

Bent u geïnteresseerd? Meld u zich dan aan voor deelname aan een van de focusgroepen. U kunt een eerste en een tweede voorkeur aangeven. Via een formulier op de website van Toekomst huisartsenzorg kunt u laten weten dat u wilt meedoen aan een focusgroep.

Vervolg

Met de uitkomsten van de focusgroepen worden de beschrijvingen aangepast en voorgelegd aan de ledenvertegenwoordiging van de huisartsenverenigingen. In het voorjaar van 2020 wordt de uitwerking van de kerntaken gepubliceerd.

Meer informatie

Op de website www.toekomsthuisartsenzorg.nl vindt u meer informatie over het project.