Wkkgz: Aanmelden voor landelijke geschilleninstantie nu mogelijk

 
Wkkgz: Aanmelden voor landelijke geschilleninstantie nu mogelijk
Snel en laagdrempelig voldoen aan de wettelijke plichten van de klachtenwet Wkkgz? Meldt u zich dan nu aan voor de landelijke geschilleninstantie voor alle huisartsen en apothekers. In dit bericht meer over hoe u zich kunt inschrijven bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

Direct aanmelden

Bij de inschrijving maakt u een keuze voor deelname aan alleen de geschilleninstantie of voor een combinatie met een klachtenfunctionaris. Bent u waarnemend huisarts? Ook dan moet u zich als zelfstandig zorgverlener aansluiten bij de geschilleninstantie, zodat eventuele claims niet ten laste komen van de praktijk waar u werkt. Huisartsen in dienstverband hoeven zich niet aan te sluiten.

Bent u al aangesloten bij de huidige klachtenregeling van Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland, dan hoeft u nu niets te doen. U ontvangt binnenkort een brief over de overgang van de huidige klachtenregeling naar aansluiting bij een klachtenfunctionaris en de geschilleninstantie.

Klachtbehandeling

De landelijke geschilleninstantie SKGE komt in beeld als u er zelf niet uitkomt met de patiënt tijdens een gesprek of bemiddeling door de klachtenfunctionaris. Om u hierbij te ondersteunen leggen LHV en InEen de laatste hand aan een uniforme klachtenregeling voor de huisartsenzorg. Het staat huisartsenvoorzieningen en kringen overigens vrij zelf een klachtenfunctionaris aan hun achterban aan te bieden. Als u gebruik maakt van die optie, moet u zich daarnaast nog wel aanmelden bij de geschilleninstantie.

De Wkkgz gaat uit van een getrapte klachtbehandeling;

  1. huisarts en klager (patiënt) gaan samen in gesprek om de klacht op te lossen.
  2. een onafhankelijke en onpartijdig klachtenfunctionaris bemiddelt tussen patiënt en huisarts.
  3. de geschilleninstantie neemt de klacht in behandeling, doet uiteindelijk een bindende uitspraak en kan claims tot € 25.000,- toewijzen.

Kosten

Bij de inschrijving kiest u voor deelname aan alleen de geschilleninstantie (jaarlijks 120 euro voor LHV-leden, 130 euro voor niet LHV-leden) of voor een combinatie met een klachtenfunctionaris (jaarlijks 140 euro voor LHV-leden, 155 euro voor niet LHV-leden). Ieder jaar worden de kosten bekeken en waar nodig bijgesteld. Er is geen winstoogmerk.

Meer informatie

LHV, InEen, apothekersorganisatie KNMP en de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland hebben de landelijke geschilleninstantie SKGE in het leven geroepen met steun van de Patiëntenfederatie Nederland. De SKGE is er voor alle huisartsen, huisartsenposten, zorggroepen, gezondheidscentra en openbare apotheken. Met ingang van het nieuwe jaar handelt de SKGE de klachten en geschillen af in onder meer de huisartsenzorg. Ook kunt u bij de SKGE een onafhankelijk klachtenfunctionaris inhuren.

Op dinsdag 11 oktober ontvangt u als LHV-lid de mogelijkheid voor aanmelding bij de landelijke geschilleninstantie nogmaals via e-mail. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u mailen naar info@klachtenhuisarts.nl of contact opnemen via T. (040) 2122780.

Dossier Wkkgz