Wkkgz: landelijke geschilleninstantie stap dichterbij

 
Wkkgz: landelijke geschilleninstantie stap dichterbij
De aanvraag voor de landelijke geschilleninstantie voor de klachtenwet Wkkgz is ingediend bij het ministerie van VWS. Dit is gedaan door LHV, Ineen en KNMP met steun van Patiëntenfederatie Nederland. De geschilleninstantie is voor u van belang om te kunnen voldoen aan een van de eisen van de nieuwe klachtenwet. In dit bericht informatie over hoe de geschilleninstantie wordt georganiseerd en wanneer u zich kunt aanmelden.

De Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland vormt zich - op verzoek van LHV en InEen - om tot de landelijke geschilleninstantie Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Begin oktober 2016 is de formele structuur klaar en de Raad van Toezicht operationeel.

Binnenkort wordt gestart met de werving van medewerkers. Die functies kunnen mogelijk worden ingevuld door een deel van de secretarissen en klachtenfunctionarissen van de huidige klachtenregelingen. De organisatie staat op 1 januari 2017 helemaal klaar om klachten en geschillen in de huisartsenzorg af te handelen.

Wat doet de geschilleninstantie

De geschilleninstantie SKGE gaat de commissies huisartsenzorg en openbare apotheken faciliteren. Mogelijk volgt een commissie fysiotherapie, het KNGF beraadt zich hierover. Daarnaast bouwt de SKGE een netwerk van klachtenfunctionarissen op. Alle klachtenfunctionarissen die in de huisartsenzorg werken, kunnen aan dit netwerk deelnemen en hoeven niet per se in dienst te zijn van het netwerk.

Het staat huisartsenvoorzieningen en huisartsenkringen vrij een klachtenfunctionaris aan zich te binden voor de afhandeling van klachten. U kunt er als huisarts ook voor kiezen tegen een kleine vergoeding bij de SKGE een abonnement op de klachtenfunctionaris te nemen. Zo heeft u altijd beschikking over een klachtenfunctionaris bij u in de buurt die werkt conform de landelijke klachtenregeling.  

Wat is de landelijke klachtenregeling

LHV en InEen ontwikkelen een uniforme klachtenregeling voor alle huisartsenvoorzieningen, zodat klachten goed en congruent worden afgehandeld zonder uit te monden in een geschil. Het ontwikkelde model wordt op werkbaarheid getoetst door experts op het gebied van klachtafhandeling uit alle delen van de huisartsenzorg. De publicatie van de landelijke klachtenregeling vindt in oktober 2016 plaatst. 

Hoe werkt de aanmelding voor de SKGE

In oktober 2016 ontvangt u een digitale brief met daarin een link waarmee u zich formeel kunt aanmelden bij de SKGE. Zo kunt u tegen een kostendekkend tarief aan deze wettelijke verplichting voldoen.

Bent u waarnemend huisarts? Ook dan moet u zich zelfstandig aansluiten bij de geschilleninstantie, zodat eventuele claims niet ten laste komen van de praktijk waar u werkt. Meer informatie over wat de Wkkgz voor waarnemers betekent, leest u in het LHV-dossier over de klachtenwet Wkkgz.

Meer informatie