Wkkgz: maak vroegtijdig melding van een klacht met mogelijke claim

 
Wkkgz: maak vroegtijdig melding van een klacht met mogelijke claim
De inwerkingtreding van de klachtenwet Wkkgz is vast niet aan uw aandacht ontsnapt, dat is ook duidelijk terug te zien in het grote aantal aanmeldingen bij de SKGE. Lees verder voor de aanmeldcijfers en de adviezen rondom de Wkkgz die wij voor u hebben.

Op basis van de wet moet u een klachtenfunctionaris en klachtenregeling beschikbaar hebben voor uw patiënten en aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Het is aan de onafhankelijke geschillencommissies van de SKGE om klachten en geschillen te behandelen van patiënten tegen de aangesloten huisartsen, huisartsenorganisaties en openbare apotheken. Deze geschillencommissies hebben de wettelijke bevoegdheid om via een 'bindend advies' claims tot een hoogte van €25.000 toe te kennen.

Vroeg melden bij klachtenfunctionaris

De LHV en InEen hebben het in een bijeenkomst* met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars en assuradeuren gehad over de vraag hoe wordt er omgegaan met de dekking van de door de SKGE toegekende claims? De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars hebben hun vertrouwen uitgesproken in de kennis en kunde van de onafhankelijke geschillencommissies van de SKGE. Zij willen wel kunnen voorkomen dat een claim wordt toegekend die niet onder de dekking van de verzekering valt. Daarom adviseren wij u in een vroeg stadium melding te maken van een klacht met eventuele claim bij uw beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar dan wel uw tussenpersoon. Bijvoorbeeld op het moment dat u de klachtenfunctionaris inschakelt.   

Goed te weten over het gedetacheerd personeel

In een eerder stadium hebben we bericht over hoe u om moet gaan met gedetacheerd personeel in het kader van de Wkkgz. Deze belangrijke informatie brengen we graag nog eens onder uw aandacht.

Heeft u gedetacheerd personeel in uw praktijk, bijvoorbeeld een POH? Dan valt dit personeel op grond van de Wkkgz onder uw klachten- en geschillenregeling. Ze vallen dus onder uw verantwoordelijkheid, maar niet standaard onder uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het is van belang dat u een aparte polis voor hen afsluit. Meer informatie: dossier Wkkgz.

SKGE in cijfers

9.547 huisartsen hebben zich op dit moment aangesloten bij de SKGE, dat is 90 procent van alle huisartsen in Nederland. Het grootste deel daarvan (90 procent) maakt daarbij gebruik van een duo-abonnement mét een klachtenfunctionaris.

Het aantal aangesloten huisartsenorganisaties:

Gezondheidscentra: 43
Zorggroepen: 75
HDS: 38
Eerstelijnscentra: 5

* Bij deze bijeenkomst waren aanwezig: Sibbing en Meeus als assurantieadviseurs en MS Amlin, UMG Assuradeuren, Hiscox en VvAA als beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars. Tijdens de bijeenkomst heeft de SKGE uitleg gegeven over hun werkwijze en procedures en is met gesproken over wat nodig is om dekking van een door SKGE toegekende claim te garanderen.

De inwerkingtreding van de klachtenwet Wkkgz is vast niet aan uw aandacht ontsnapt, dat is ook duidelijk terug te zien in het grote aantal aanmeldingen bij de SKGE (zie alinea SKGE in cijfers). Op basis van de wet moet u een klachtenfunctionaris en klachtenregeling beschikbaar hebben voor uw patiënten en aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Het is aan de onafhankelijke geschillencommissies van de SKGE om klachten en geschillen te behandelen van patiënten tegen de aangesloten huisartsen, huisartsenorganisaties en openbare apotheken. Deze geschillencommissies hebben de wettelijke bevoegdheid om via een 'bindend advies' claims tot een hoogte van €25.000 toe te kennen.