Wkkgz: waarnemers sluiten ook bij geschilleninstantie aan

 
Wkkgz: waarnemers sluiten ook bij geschilleninstantie aan
Wat heeft de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voor gevolgen voor u als waarnemend huisarts? De LHV krijgt hierover veel vragen. Als waarnemer kunt u de klachtenprocedure van de praktijk waar u werkt volgen. Omdat u als waarnemer zelfstandig ondernemer bent, adviseert de LHV u met klem om wél zelf aan te sluiten bij de geschilleninstantie. Dit zodat eventuele claims niet ten laste komen van de praktijken waar u werkt.

Klachtenregeling

De Wkkgz verplicht alle zorgaanbieders een klachtenregeling te hebben, te werken met een klachtenfunctionaris en aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Waarnemers hebben deze zelfde verplichting, maar kunnen de procedures van de praktijk waar ze werken volgen. Op initiatief van de LHV hebben de ministeries van VWS en Financiën en de Belastingdienst daarmee ingestemd. Hierbij gaat het om de klachtenprocedure, de Veilig Incident Melden-procedure, de calamiteitenmelding bij de IGZ en de meldcode kindermishandeling.

Geschilleninstantie

De LHV adviseert u als waarnemer of praktijkhouder om uiterlijk 31 december 2016 aan te sluiten bij een geschilleninstantie. Begin oktober ontvangt u van ons bericht over hoe u zich bij de landelijke geschilleninstantie kunt aansluiten die door de LHV en InEen is opgezet.

Meer informatie

Meer informatie over wat de klachtenregeling en geschilleninstantie inhouden, vindt u in het dossier Wkkgz. Uiteraard ook met alle informatie voor praktijkhouders.