Voor en door huisartsen
 

'Wlz raadpleegfunctie voor zorgaanbieders' in VECOZO beschikbaar

 
 
'Wlz raadpleegfunctie voor zorgaanbieders' in VECOZO beschikbaar
Om goed te kunnen declareren is het belangrijk om te weten of een patiënt een CIZ-indicatie heeft en of er sprake is van verblijf en behandeling in een Wlz-instelling. Sinds 20 juni 2019 is de dienst 'Wlz raadpleegfunctie voor zorgaanbieders' in VECOZO beschikbaar. Via deze dienst kunt u nagaan of een patiënt beschikt over een Wlz-indicatie. Ook kunt u zien of een patiënt voor verblijf en behandeling is opgenomen in een Wlz-instelling. Doordat huisartsen de status van hun patiënten kunnen controleren worden afwijzingen en/of onterechte declaraties voorkomen.

Als huisarts kunt u gebruik maken van de categorieën 'Wlz indicatie Ja/nee' en 'Wlz met verblijf en behandeling', door u hiervoor aan te melden. Hiervoor hebt u de nieuwe aansluitovereenkomst van VECOZO nodig.

Om de dienst te kunnen gebruiken, dient u het BurgerServiceNummer (BSN) van de patiënt, de geboortedatum en de peildatum die van toepassing is op het moment van zorglevering op te geven. Na invoer van deze gegevens kunt u de status van uw patiënt raadplegen en ontvangt u een van onderstaande antwoorden:

  • De persoon komt niet voor
  • Ja, er is sprake van een Wlz indicatie (op deze peildatum)
  • Ja, er is sprake van verblijf met behandeling (op deze peildatum)

De dienst biedt de mogelijkheid om ook een peildatum in het verleden in te geven (tot 1/1/2018).

Op de site van VECOZO kunt u alle belangrijke informatie vinden over deze nieuwe dienst.

Declareren

Bepaalde CIZ-indicaties geven u de mogelijkheid om het tarief voor intensieve zorg te declareren. Als een patiënt voor verblijf en behandeling wordt opgenomen in een Wlz-instelling, dan valt de huisartsenzorg niet langer onder de Zorgverzekeringswet. U kunt de patiënt dan overdragen aan de instellingsarts, of een contract sluiten met de instelling. Als er sprake is van verblijf en behandeling en u alsnog bij de zorgverzekeraar declareert, dan wordt uw declaratie afgewezen.

Meer informatie over intensieve zorg en Wlz-zorg vindt u hier

Tijdelijke oplossing

Via de VECOZO-raadpleegfunctie kunt u zelf de Wlz-status van een patiënt controleren. De LHV streeft naar een definitieve oplossing waarbij u in de toekomst een melding krijgt zodra één van uw patiënten voor verblijf en behandeling wordt opgenomen in een Wlz-instelling. Het ministerie van VWS bereidt een wetswijziging voor die dit in de toekomst mogelijk moet maken.