'Wlz raadpleegfunctie voor zorgaanbieders' in VECOZO beschikbaar

 
'Wlz raadpleegfunctie voor zorgaanbieders' in VECOZO beschikbaar
Om goed te kunnen declareren is het belangrijk om te weten of een patiënt een CIZ-indicatie heeft en of er sprake is van verblijf en behandeling in een Wlz-instelling. Sinds 20 juni 2019 is de dienst 'Wlz raadpleegfunctie voor zorgaanbieders' in VECOZO beschikbaar. Via deze dienst kunt u nagaan of een patiënt beschikt over een Wlz-indicatie. Ook kunt u zien of een patiënt voor verblijf en behandeling is opgenomen in een Wlz-instelling. Doordat huisartsen de status van hun patiënten kunnen controleren worden afwijzingen en/of onterechte declaraties voorkomen.

Als huisarts kunt u gebruik maken van de categorieën 'Wlz indicatie Ja/nee' en 'Wlz met verblijf en behandeling', door u hiervoor aan te melden. Hiervoor hebt u de nieuwe aansluitovereenkomst van VECOZO nodig.

Om de dienst te kunnen gebruiken, dient u het BurgerServiceNummer (BSN) van de patiënt, de geboortedatum en de peildatum die van toepassing is op het moment van zorglevering op te geven. Na invoer van deze gegevens kunt u de status van uw patiënt raadplegen en ontvangt u een van onderstaande antwoorden:

  • De persoon komt niet voor
  • Ja, er is sprake van een Wlz indicatie (op deze peildatum)
  • Ja, er is sprake van verblijf met behandeling (op deze peildatum)

De dienst biedt de mogelijkheid om ook een peildatum in het verleden in te geven (tot 1/1/2018).

Op de site van VECOZO kunt u alle belangrijke informatie vinden over deze nieuwe dienst.

Declareren

Bepaalde CIZ-indicaties geven u de mogelijkheid om het tarief voor intensieve zorg te declareren. Als een patiënt voor verblijf en behandeling wordt opgenomen in een Wlz-instelling, dan valt de huisartsenzorg niet langer onder de Zorgverzekeringswet. U kunt de patiënt dan overdragen aan de instellingsarts, of een contract sluiten met de instelling. Als er sprake is van verblijf en behandeling en u alsnog bij de zorgverzekeraar declareert, dan wordt uw declaratie afgewezen.

Meer informatie over intensieve zorg en Wlz-zorg vindt u hier

Tijdelijke oplossing

Via de VECOZO-raadpleegfunctie kunt u zelf de Wlz-status van een patiënt controleren. De LHV streeft naar een definitieve oplossing waarbij u in de toekomst een melding krijgt zodra één van uw patiënten voor verblijf en behandeling wordt opgenomen in een Wlz-instelling. Het ministerie van VWS bereidt een wetswijziging voor die dit in de toekomst mogelijk moet maken.