Wmcz aangenomen door Eerste Kamer: hoe verder?

 
Wmcz aangenomen door Eerste Kamer: hoe verder?
Het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz) is aangenomen door de Eerste Kamer. De zeggenschap van patiënten wordt geformaliseerd door zorgaanbieders met meer dan 25 zorgverleners te verplichten een cliëntenraad in te stellen. In dit bericht leest u welke stappen de LHV nog gaat zetten, voordat er mogelijk iets van u wordt verwacht.

Het oorspronkelijke wetsvoorstel zou een groot deel van de eerstelijnszorgaanbieders verplichten een cliëntenraad in het leven te roepen. De LHV heeft samen met andere eerstelijnsorganisaties gehamerd op een uitzonderingspositie van kleinschalige zorgaanbieders met minder dan 50 zorgverleners.

Meer dan 25 natuurlijke personen

Tijdens de discussie in de Tweede Kamer bleek onvoldoende steun voor verhoging van de grens naar 50 zorgverleners. In het daarna gewijzigde wetsvoorstel is de grens bij meer dan 25 natuurlijke personen gelegd. Dit geldt alleen voor instellingen waar cliënten niet gedurende ten minste een etmaal kunnen verblijven of die bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen zorg verlenen. Voor kleinschalige zorgaanbieders is dit volgens de LHV het ‘best werkbare voorstel’, omdat zoals in het geval van huisartsenpraktijken het grootste deel hierdoor wordt uitgezonderd.  

Hoe verder?

We geven het nog niet op om de norm verder verhoogd te krijgen, dan wel uitgezonderd te worden van de werking van de Wmcz. Samen met de eerstelijnsorganisaties grijpen we daarvoor de algemene maatregel van bestuur (AMvB) aan. In de AmvB wordt nadere uitwerking gegeven aan de wet. Zo zijn nu de verhoging van de norm naar 25 en de uitzondering van apotheken hierin al opgenomen.

Tegelijkertijd bekijken we hoe huisartsenvoorzieningen met meer dan 25 zorgverleners de wet zo eenvoudig mogelijk kunnen invoeren. Naar alle waarschijnlijkheid zal het ministerie van VWS een overgangstermijn van een half jaar hanteren, waardoor de Wmcz pas in juli 2020 van kracht gaat.    

Bent u een huisartsenpraktijk met meer dan 25 zorgverleners? U kunt indien gewenst contact opnemen met de LHV.
 

Gerelateerd nieuws

Eerste lijn vraagt aandacht voor visie op Wmcz aan Eerste Kamer

Tweede kamer: verplichte cliëntenraad bij meer dan 25 zorgverleners

Ella Kalsbeek over Wmcz: “Verplichte cliëntenraad is fopspeenpolitiek”

Wmcz: Tweede Kamer geeft gehoor aan oproep kleinschalige zorgaanbieders

Eerste lijn waarschuwt: wetsvoorstel medezeggenschap verhoogt regeldruk